Nyhetsarkiv

Riksantikvarieämbetet tar ställning om upphovsrätt

Nu kommer vi att kunna tillgängliggöra större delar av den bildskatt som finns i våra arkiv och dessutom blir alla publikationer som vi ger ut eller finansierar fritt tillgängliga och gratis på nätet.

Vårt mål är att göra kulturarvet mer tillgängligt, både för allmänheten och för olika grupper av yrkesutövare som behöver kulturarvsinformation i sin verksamhet.

Vi digitaliserar och tillgängliggör stora mängder information som finns i våra arkiv, bibliotek och databaser. Sedan 2010 tillämpar vi Creative Commons (CC) som licensmodell för att upphovsrättsmärka allt vårt material.

Ett steg till – för ett mer tillgängligt kulturarv

Riksantikvarieämbetet har nu tagit ställning för att bara tillhandahålla fotografier som andra kan sprida vidare i sina verksamheter.

Att digitalisera fotografierna gör ingen nytta om de inte kan tillgängliggöras, användas och bearbetas av andra. Det kan till exempel handla om forskare, författare eller handläggare, men även allmänheten.

– Vi vill få ett så fritt tillgängligt material som möjligt men på ett rättssäkert sätt. Riksantikvarieämbetet har därför infört egna föreskrifter för digitalisering av fotografier som finns i våra arkiv och när anställda använder egna foton i arbetet, säger verksjurist Anna Hult.

I korthet innebär det att upphovsrättsskyddade fotografier framöver som princip endast ska digitaliseras om de kan märkas med den friaste licensen CC BY.

Open Access – Öppen tillgång till publikationer

Vi har också förtydligat vår praxis för digitala publikationer som Riksantikvarieämbetet ger ut eller finansierar. Vi har beslutat tillämpa Open Access, öppen tillgång.

Det innebär att vi följer nationella och internationella rekommendationer att resultaten från offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla och att publikationer får spridas fritt och gratis på nätet.

Läs mer

Så tillämpar vi Creative Commons och Open Access

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: