Nyhetsarkiv

Sverige invalt i Unesco-kommitté för 1970-års konvention

Sverige har valts in i regeringskommittén för Unescos 1970-års konvention, som bland annat syftar till att motverka illegal handel med kulturföremål. Landets representant i kommittén är Maria Adolfsson, från Enheten för förvaltningsärenden och bidrag på Riksantikvarieämbetet.

Unescos så kallade 1970-års konvention handlar om att förbjuda och hindra olovlig import, export och överförande av äganderätt av kulturegendom. Arbetet som görs inom konventionen syftar bland annat till att stödja och uppmuntra länder med sämre förutsättningar och större utsatthet att förhindra att brott begås i dessa länder.

Sverige har valts in i kommittén efter att ha nominerats av övriga nordiska länder. Kommitténs representant är Maria Adolfsson.
– Jag kommer att i samband med kommittémötena, delge övriga stater erfarenheter av olika aktiviteter som vi genomför nationellt. Även på nordisk nivå, för att förebygga kulturarvsbrott och särskilt illegal handel med kulturföremål, berättar Maria Adolfsson.

I Sverige leder Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet en samverkansgrupp med berörda myndigheter för att förhindra illegal handel med kulturföremål. Till exempel har Statens museer för världskultur fått särskilda medel för att utveckla ett arbete som främjar skydd av hotat kulturarv. Statens museer för världskultur, Riksantikvarieämbetet, Svenska Unescorådet och svenska ICOM har också lanserat en kampanj för att öka medvetenhet om den illegala handeln.

Läs mer.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: