Nyhetsarkiv

Åtta miljoner kronor till 77 arbetslivsmuseer

Riksantikvarieämbetet har fördelat åtta miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer. I år har 77 projekt beviljats medel.

– En av höjdpunkterna i mitt jobb är när vi varje år delar ut pengar till arbetslivsmuseerna. Ideella krafter över hela landet gör fullständigt ovärderliga insatser för att bevara och förklara industrisamhällets kulturarv, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till museerna för att stödja projekt som stärker deras möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. I år inkom 158 ansökningar. 77 projekt får dela på de åtta miljoner kronorna. Förra året höjdes anslaget från sex till åtta miljoner kronor och i år ligger det kvar på den nivån. 2016 beviljades 88 projekt bidrag.

Årets bidragstagare finns spridda över 17 län i landet med en stor bredd i verksamheterna. I år fördelas bland annat 75 000 kronor till relativt nystartade Slakteriarbetarnas Museum i Kalmar för arbete med en mobil utställning i väntan på att en mer permanent lokal kan ordnas. Rosenlöfs Tryckerimuseum i Sandviken får 190 000 kronor för att digitalisera museets material i bevarande och tillgänglighetssyfte. Största enskilda bidraget, 800 000 kronor, går till Norrbottens Järnvägsmuseum för att ordna en ersättningshall efter den förödande branden i Karlshäll sommaren 2016 då de så kallade ”Tyskmagasinen” totalförstördes.

Mot bakgrund av innehållet i kulturarvspropositionen har Riksantikvarieämbetet för avsikt att dela ut ytterligare åtta miljoner kronor senare under 2017. Det kan ske först när en ny förordning på området har trätt i kraft. Målgruppen för de pengarna är, förutom arbetslivsmuseerna, även hembygdsmuseer och andra projekt inom det ideella kulturarvsarbetet.

Se listan med beviljade projekt här. 

Vad är ett arbetslivsmuseum?

Arbetslivsmuseerna finns över hela Sverige och kan vara mycket olika. De berättar och demonstrerar historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift. Det gemensamma är att de fokuserar på kvinnors och mäns arbete. Det finns idag mer än 1 450 arbetslivsmuseer och de drivs i de flesta fall på ideell basis av föreningar och stiftelser som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: