Nyheter

SKÅNK – konferens om skogens kulturarv

Välkomna till SKÅNK mellan den 3 – 5 oktober i Uppsala! SKÅNK är den nya mötesplatsen för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv. Anmäl dig innan den 8 september.

Det är Riksantikvarieämbetet  i samarbete med Uppsala universitet, Karlstad universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Skogsstyrelsen som arrangerar SKÅNK: SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv.

Konferensen riktar sig till handläggare vid miljömålsmyndigheter, länsstyrelser och museer samt forskare vid t ex universitet, högskolor, fristående institutioner, myndigheter, museer och företag samt civila samhällets organisationer. Alla är välkomna att delta i konferensen och att anmäla ett föredrag eller en poster.

Läs mer om konferensen och anmäl dig.

Om SKÅNK

Arbetet med skogens kulturarv behöver utvecklas för att nå miljömålet levande skogar och målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet har i samverkan med hundratalet aktörer tagit fram en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 om att alla oavsett bakgrund upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Det behöver skapas plattformar för kunskapsutbyte, kunskapsuppbyggnad och nätverksskapande. Detta uppnås bäst genom samverkan mellan olika vetenskapsområden och aktörsgrupper. Förhoppning är att SKÅNK ska bli en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv.

Kontakt:
Lotta Boss, Riksantikvarieämbetet
Karl-Johan Lindholm Uppsala universitet

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: