Nyheter

Åtta miljoner fördelade till kulturarvsarbete

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet åtta miljoner kronor till projekt som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Bidraget är nytt för i år och går till organisationer som bedriver ideell kulturarvsverksamhet.

Av totalt nästan 400 ansökningar har Riksantikvarieämbetet valt 74 stycken som får bidrag för kulturarvsprojekt. Bland de beviljade projekten finns en bred spännvidd som rymmer alltifrån tillgänglighetsanpassningar av hembygdsgårdar till dokumentation och vidareutveckling av immateriellt kulturarv. Beslutet om fördelningen fattades den 13 november av riksantikvarie Lars Amréus.

Ett av de projekt som har beviljats bidrag är Det finländska Göteborg, en utställning som kommer att produceras av Stiftelsen Emigranternas hus.

– Bidraget innebär att vi kan utveckla våra utställningar och vår pedagogiska verksamhet, säger Lars Hansson från Stiftelsen Emigranternas hus. Vi vill synliggöra immigrationen till Sverige och med denna utställning lyfta fram en av de största invandrargrupperna i Sverige.

I år är första gången som det öronmärkta bidraget till kulturarvsarbete fördelas. I och med detta har nya grupper inom den ideella kulturarvsområdet fått möjlighet att söka bidrag hos Riksantikvarieämbetet. Hembygdsföreningar, de nationella minoriteterna och immateriellt kulturarv har prioriterats i urvalet.

Pengarna kommer fortsättningsvis att fördelas årligen av Riksantikvarieämbetet, ett ansvar som riksantikvarie Lars Amréus gläds åt.

– Kulturarvsbidraget är viktigt för att stötta det ideella kulturarvsarbetet och det idéburna civilsamhället. Även om det inte alltid handlar om så stora summor i varje enskilt fall kan det få väldigt stora effekter lokalt och för de enskilda projekten, säger han.

Läs hela listan över de beviljade projekten här.

Alla sökande kommer att få enskilda beslut per post. För beviljade projekt anges villkoren i de enskilda besluten.

 

Hej!

Skogs Hembygdsförening stora satsning på reparation av Sockenstugan till ett genuint kultur har inte fått något bidrag. så besviken, vi har inte så mycket kvar men inredning och sånt har stått helt still i 3 månader i brist på pengar. Vi ger också ut en lokal tidning
Enbart 1 utdelning till Gävleborgs län – så orättvist!

Inga Maria

Hej!

Tråkigt att ni är besvikna. Vi har fått in många ansökningar och resurserna är begränsade. Totalt ansöktes det om över 80 miljoner kronor, så ni är inte ensamma om att inte ha fått bidrag. I urvalet har vi strävat efter en bredd av olika sorters projekt och en spridning runt om i landet.

Ni är alltid välkomna att höra av er till mig för synpunkter på er ansökan. Jag nås på 08-519 180 16 eller tove.holm@raa.se. Vi kommer att ha en ny ansökningsomgång i början av 2018, så gör gärna ett nytt försök då!

Hälsningar
Tove Holm, handläggare för bidraget

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: