Porslin i museimagasin Foto: ( CC BY)

Stöd för museer i gallringsprocessen

Gallring är en integrerad del i en ansvarsfull samlingsförvaltning men förutsättningarna varierar mellan olika museer. Riksantikvarieämbetet har tagit fram ett stöd som museer kan använda för att utveckla sina egna riktlinjer kring gallring.

Publikationen Stöd till museer i gallringsprocessen har utformats i samarbete med Svenska ICOM (International Council of Museums), riksförbundet Sveriges museer och flera enskilda museer. Syftet är att vägleda museer som ska ta fram eller revidera sina egna riktlinjer för gallringsprocessen. Både skälen bakom en gallring och förutsättningarna för att genomföra den ser olika ut på olika museer. Skriften ska kunna användas oavsett vilken huvudman museet har och oavsett om det handlar om ett litet eller stort museum.

När kulturarvspropositionen och förslaget om ny museilag presenterades i maj 2017 startade en debatt i media om gallring med utgångspunkt i lagförslaget. Det är viktigt att påpeka att den här skriften inte har något samband med museilagen och den gör inga anspråk på att ge juridisk vägledning.

– Vi svarar inte på hur man ska göra i ett enskilt fall men texten ger exempel på vilka frågor man bör ställa sig när man står inför en gallring, säger Annika Carlsson, utredare vid Riksantikvarieämbetet och projektledare för Stöd till museer i gallringsprocessen.

Läs Stöd till museer i gallringsprocessen på webben.

Läs, skriv ut eller beställ Stöd till museer i gallringsprocessen (DiVA)