Nyheter
Bild från fasaden till Norges Högsta domstol.
Norges Högsta domstol, Höyesterett. Foto: ( CC0)

Dom i Norges HD ledde till att illegalt utfört föremål återlämnas till Sverige

En stenåldersyxa som olagligen förts in i Norge från Sverige kommer att återlämnas till Sveriges ambassadör, i Oslo den 13 december. Det är första gången som EU:s återlämnandedirektiv tillämpas på ett föremål som förts ut ur Sverige. Fallet har ansetts så principiellt viktigt i Norge att det gått igenom rättssystemet ända upp till Norges Högsta domstol, Höyesterett.

En norrman, som köpt yxan från Sverige på en nätauktionssajt, dömdes i somras till två veckors fängelse för flera brott mot den norska kulturminneslagen. Mannen har även ägnat sig åt olagliga utgrävningar i Norge efter att ha sökt efter fornfynd med en metalldetektor.

Hand håller en stenyxa utan skaft.

Stenåldersyxan som återlämnas genom EU:s återlämnandedirektiv.
Foto: Anne Skogsfjord/Kulturhistorisk museum, UiO. (CC BY)

 

Yxan upptäcktes vid en husrannsakan hemma hos mannen och det konstaterades att det saknades ett svenskt utförseltillstånd. Enligt den norska lagstiftningen är det olagligt att importera ett kulturföremål från till exempel Sverige som behöver utförseltillstånd men som saknar detta.

Fallet har ansetts så principiellt viktigt i Norge att det gått igenom rättssystemet ända upp till Norges Högsta domstol, Höyesterett. Förutom att de rätta utförseltillstånden från Sverige saknades dömdes mannen för att inte ha rapporterat in fornfynd som han grävt upp i Norge, vilket utgör huvudskälet till fängelsedomen.

Ett gott exempel

– Detta är ett utmärkt exempel på hur EU:s återlämnandedirektiv ska fungera. Det ska handla om ett samarbete länder emellan att på frivillig basis återlämna illegalt utförda kulturföremål. Vi är naturligtvis mycket glada över det goda samarbetet vi har haft med vårt grannland Norge och vi tror att denna erfarenhet kan utgöra ett gott exempel inför framtida ärenden även med andra länder i Europa, säger Måns Pedersen, handläggare på Riksantikvarieämbetet

Föremål som förts ut olagligen ur någon av EU:s medlemsstater och sedan lokaliseras i en annan medlemsstat kan lämnas tillbaka med stöd av ett särskilt EU-direktiv, det så kallade återlämnandedirektivet.

I det här fallet har Norge hänvisat till detta direktiv (då även Norge som EES-land omfattas av direktivet) när stenyxan nu återlämnas till Sverige. Yxan överlämnas till Sveriges ambassadör Axel Wernhoff, på onsdag den 13 december kl 12.00 i samband med ett seminarium om kulturarvsbrott i Oslo.

Utförseltillstånd

Vissa äldre kulturföremål omfattas av krav på utförseltillstånd om de ska tas ut ur Sverige. Läs mer om vad som gäller på www.raa.se/utforsel.

Om du misstänker att någon olovligen handlar med fornfynd ska du kontakta polisen genom att ringa 114 14. Begär att få kontakt med någon inom NOA:s (Nationella Operativa Avdelningen) särskilda grupp för utredning av kulturarvsbrott.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: