Nyheter
Vy från trähus i Åtvidaberg under tidigt 70-tal.
I höstas fick föreningen Brukskultur Åtvidaberg bidrag för att spela in en lokalhistorisk podcast. Bilden är tagen i Åtvidaberg under tidigt 70-tal. Foto: ( CC BY)

Ansök om bidrag till kulturarvsarbete

Nu tar vi emot bidragsansökningar för projekt som bevarar, använder och utvecklar kulturarvet. Ansökningsperioden pågår till och med den 9 mars 2018.

Bidraget till kulturarvsarbete är nytt sedan 2017. Det övergripande ändamålet är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter kan söka bidraget. Under 2018 fördelar vi totalt 16 miljoner kronor. Av dessa är 8 miljoner reserverade för arbetslivsmuseer. Den som söker bidrag anger själv start- och slutdatum.

Vi ser gärna ansökningar som främjar delaktighet och engagemang i kulturarvsarbetet. Läs mer om bidraget och om hur man ansöker på https://www.raa.se/kulturarv/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete.

Ansök också gärna om att delta med projektet i Europaåret för kulturarv. Mer information om kriterierna för att delta i Europaåret finns på https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/europaaret-for-kulturarv-2018/delta-med-projekt-eller-evenemang-i-europaaret.

Hej Martin!

Tack för synpunkten. Jag förstår att det kan vara svårt för hembygdsföreningar och andra ideella att hinna söka. Tyvärr var det inte möjligt för oss att gå ut med utlysningen tidigare under året denna gång. Alternativet hade varit att fördela bidraget först efter sommaren, men vi har valt att inte göra så eftersom sommaren ofta är en intensiv period för vår målgrupp. Det är viktigt för många som söker att få besked om bidrag före sommaren, så att man kan påbörja projekten under sommarperioden. Vår målsättning är att förlänga ansökningsperioden nästa år. Ett halvårs ansökningsperiod tror jag tyvärr inte är realistiskt, men vi gör vad vi kan för att förbättra förutsättningarna för våra sökande.

Hälsningar
Tove Holm, handläggare för bidraget till kulturarvsarbete

Det är en väldigt snäv tidsram att söka under. Jag tror många skulle kunna göra en ansökan, men att de inte kommer hinna. Särskilt hembygdsföreningar. Ett halvår minst borde behövas för att kunna få ut pengarna där de gör nytta.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: