Nyhetsarkiv
Vy från trähus i Åtvidaberg under tidigt 70-tal.
I höstas fick föreningen Brukskultur Åtvidaberg bidrag för att spela in en lokalhistorisk podcast. Bilden är tagen i Åtvidaberg under tidigt 70-tal. Foto: ( CC BY)

Ansök om bidrag till kulturarvsarbete

Nu tar vi emot bidragsansökningar för projekt som bevarar, använder och utvecklar kulturarvet. Ansökningsperioden pågår till och med den 9 mars 2018.

Bidraget till kulturarvsarbete är nytt sedan 2017. Det övergripande ändamålet är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter kan söka bidraget. Under 2018 fördelar vi totalt 16 miljoner kronor. Av dessa är 8 miljoner reserverade för arbetslivsmuseer. Den som söker bidrag anger själv start- och slutdatum.

Vi ser gärna ansökningar som främjar delaktighet och engagemang i kulturarvsarbetet. Läs mer om bidraget och om hur man ansöker på https://www.raa.se/kulturarv/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete.

Ansök också gärna om att delta med projektet i Europaåret för kulturarv. Mer information om kriterierna för att delta i Europaåret finns på https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/europaaret-for-kulturarv-2018/delta-med-projekt-eller-evenemang-i-europaaret.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: