Nyhetsarkiv
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetet redovisar året 2017

Nu finns det gångna årets insatser och resultat sammanställda i Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2017. Under året har myndighetens uppdrag bland annat vidgats till att omfatta även museiområdet.

2017 var ett händelserikt år för kulturarvsfrågorna och för Riksantikvarieämbetet, skriver riksantikvarie Lars Amréus i förordet.

”Det var året då regeringen beslutade en proposition, Kulturarvspolitik, som lade fast nya kulturarvspolitiska prioriteringar och tydliggjorde kulturarvsområdet som ett eget politikområde. En ny museilag infördes och andra regelverk moderniserades. Digitaliseringen lyftes fram, liksom behovet av ett samlat stöd för musei- och kulturarvsarbetet. Med detta följde nya uppgifter för Riksantikvarieämbetet.

Bland de nya uppgifterna kan särskilt nämnas ett samlat ansvar för museifrågor. Flertalet av Riksutställningars uppgifter fördes den 1 juni över till Riksantikvarieämbetet. Vi fick också ansvar för bl. a. fördelning av statsbidrag till de centrala museernas forskning och för beslut i ärenden om statliga utställningsgarantier. Myndigheten fick i uppdrag att skapa en centrumfunktion för utveckling av kulturarvsarbetet. Den 1 januari 2017 blev det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet, Digisam, en permanent verksamhet vid myndigheten.”

I Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla kan du läsa mer om fjolårets verksamhet i Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2017.

Länk till Riksantikvarieämbetets tidigare årsredovisningar

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: