Nyhetsarkiv
Häfla hammarsmedja. En av medlemmarna i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. ArbetSam har fått utökade bidrag 2018. Foto: ( CC BY)

4,75 miljoner till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Riksantikvarieämbetet har nu fattat beslut om årets fördelning av bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Bidraget fördelas en gång om året för att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

I årets bidragsfördelning har stödet till Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam, utökats med 90 000 kronor. Det betyder att stödet för ArbetSam i år ligger på 540 000 kronor. ArbetSam har under de senaste åren växt i medlemsantal och har en hög aktivitetsgrad, som motiverar ett utökat stöd.

Nykomlingar bland årets bidragsmottagare är Romska kulturcentret i Malmö och Klaverens hus. Romska kulturcentret i Malmö är verksamma i hela landet – med kontor i Malmö – och bedriver kulturmiljöverksamhet utifrån det romska kulturarvet. Föreningen arbetar bland annat med att märka ut och uppmärksamma äldre romska lägerplatser. De förvaltar även en romsk trävagn som används i mobila utställningar för att visa hur romer i Sverige levde förr.

Föreningen Klaverens hus arbetar med att utforska, dokumentera och levandegöra klaverinstrumentens historia. Verksamheten har en bred spännvidd inom sitt område och rymmer både immateriellt kulturarv och industriminnen kopplade till instrumenttillverkningen.

Nedan finns en lista över alla organisationer som beviljats medel till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet 2018. Totalt inkom 35 ansökningar i år.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: