Nyheter
Vasco Fassina, ordförande för den tekniska kommittén (vid bordsändan) och delegationer från åtta europeiska länder diskuterade kommitténs verksamhet för de kommande tre åren. Foto: ( CC BY)

Europeiskt möte i Stockholm om standardisering för ett bevarat kulturarv

Den 18-19 april höll en internationell kommitté inom standardiseringsorganisationen CEN (Centre European de Normalisation) sitt årliga plenarmöte på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Kommittén har arbetat med europeiska standarder för kulturarvets bevarande i över tio år. Under de två dagarna diskuterade ledamöterna från Italien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, Danmark, Finland och Cypern bland annat vilka nya standarder man kommer att arbeta med under de kommande tre åren.

Riksantikvarie Lars Amréus hälsade kommittén varmt välkommen.
– Riksantikvarieämbetet är stolt värd för mötet som hålls för första gången i Sverige, i synnerhet som vi just ingått ett avtal om frisläppande av dessa standarder under en treårsperiod, säger Lars Amréus.

Några resultat av mötet blev bland annat:

  • Beslut om revidering av standarden om ljussättning i utställningar – ett efterlängtat förslag eftersom ny ledteknik inte finns med i nuvarande version.
  • Beslut om att en brittisk standard (PAS197) som rör samlingsförvaltning, hantering av föremål i olika processer inom museer, ska lyftas upp till att bli en europeisk standard.
  • Beslut om att ta fram en standard för bevarande av betongbebyggelse, kopplat till alltmer omfattande renoveringsarbeten för efterkrigstidens stora infrastruktursatsningar.

Ledamöternas intensiva diskussioner krävde ibland en paus och en bensträckare.Foto: Kathrin Hinrichs Degerblad (CC BY)

 

Mötet diskuterade också de nystartade initiativen om övervakning av fornlämningsområden och beställning och upphandling av kulturvårdstjänster. Man planerar även standarder för olika behandlingar av kulturarvsobjekt i sten, som exempelvis runstenar eller husfasader.

Standarderna som kommittén tar fram täcker många områden som Riksantikvarieämbetet arbetar med: utställningsteknik, samlingsförvaltning, byggnadsvård och fornlämningsvård.
– Sverige fick många uppskattande kommentarer för sitt arbete, både kring plenarmötets genomförande men också för den framtagna standarden om skadedjurskontroll, det pågående arbetet om undersökning av arkitekturbundna ytor och inte minst initiativet att tillgodose branschen med fria standarder under en treårsperiod. Det känns angeläget att fler svenska aktörer engagerar sig i arbetet så att standarderna kan göra största möjliga nytta för kulturvårdsarbetet i Sverige. Det är särskilt viktigt att museer, utbildningsinstitutioner och förvaltande myndigheter finns representerade när standarderna utarbetas eller revideras, säger Riksantikvarieämbetets Stefan Nilsson, ordförande i den svenska spegelkommittén SIS/TK 479.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: