Nyhetsarkiv
Foto: ( CC BY)

Dolda konstskatter undersöks på plats

Kulturarvslaboratoriet på Riksantikvarieämbetet i Visby är ett material- och analyslaboratorium som kan användas av offentliga kulturarvsinstitutioner i hela landet. En stor del av utrustningen är portabel vilket gör att kulturarvet kan undersökas på plats, just nu i Lund.

I Lunds stift pågår ett stort projekt med att undersöka tidiga medeltida kalkmålningar på kyrkvindar. Målningarna är inte synliga idag eftersom kyrkorummen till stor del byggts om i gotisk stil där valv har uppförts. Målningarnas dolda och skyddade läge ovanför valven har inneburit att de inte överkalkats eller retuscherats under tidens gång och de är därför relativt välbevarade.

Ingrid Wedberg och Henrik Nilsson rullar delar av det mobila laboratoriet till Silvåkra kyrka.Foto: Kathrin Hinrichs Degerblad (CC BY)

På uppdrag av Lunds stift utför målerikonservatorerna Ingrid Wedberg och Hanna Eriksson tillsammans med Petter Jansson, antikvarie från regionmuseet Skåne, och murarmästare Henrik Nilsson undersökningar i ett antal kyrkor.  Vid ett besök på kulturarvslaboratoriet tidigare under våren hade de med sig ett antal prov som de och medarbetare på Riksantikvarieämbetets enhet för teknik och vetenskap undersökte i mikroskop, svepelektronmikroskop och med mikro-XRF-utrustning. Proven hade tagits från kyrkvindar i Finja, Silvåkra, Hofterup och Lyngsjö och frågeställningen var om materialanalyser kunde styrka att målningar där målats av samma verkstad eller ej. Analyserna handlade främst om att identifiera pigment, kalkputs samt att se om måleritekniken eller appliceringen av färgskikt överensstämde eller skiljde sig åt.

Riksantikvarieämbetets Kai Thuresson och Hanna Eriksson hjälps åt med tung utrustning på väg till en av de besökta kyrkorna.Foto: Kathrin Hinrichs Degerblad (CC BY)

Denna vecka är kulturarvslaboratoriet mobilt då medarbetare på enheten följer upp undersökning på plats i tre av dessa kyrkor. Med början i Silvåkra, åker de sedan vidare till Hofterup och avslutar resan i Lyngsjö. Med sig har de utrustning som möjliggör analyser på plats utan att man behöver avlägsna provmaterial från målningarna.

Riggning och inställning av laboratorieutrustning vid triumfbågen. Foto: Kathrin Hinrichs Degerblad (CC BY)

Syftet med Lund stifts projekt är att öka kunskapen och kännedomen om de dolda skatter som målningarna ovan valv utgör. Senare i höst planeras för ett seminarium i Finja kyrka, där resultaten från de senaste året ska presenteras. Förhoppningen är också att de som bor i trakten ska få en inblick i hur kyrkorummen upplevdes under romansk tid och hur de bäst bevaras för framtiden.

Läs mer om Kulturarvslaboratoriet

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: