Nyhetsarkiv
Nordiska riksantikvarier vid Námaskarð, varma källor.
Nordiska riksantikvarier vid Námaskarð, varma källor. Foto: ( CC0)

Nordiska riksantikvariemötet 2018 på Island (NHHF)

Den 22–24 augusti 2018 deltog riksantikvarie Lars Amréus i det nordiska riksantikvariemötet (NHHF) som i år hölls på Island. Mötet samlar varje år generaldirektörer för de nordiska ländernas motsvarighet till Riksantikvarieämbetet.

Mötet är ett tillfälle för deltagarna att träffas och diskutera aktuella ämnen samt utbyta erfarenheter inom kulturmiljöområdet och nordisk och europeisk kulturarvspolitik. På årets möte diskuterades bland annat tillgänglighet till (känsliga) kulturmiljöer, en fråga som är mycket aktuell på Island på grund av kraftigt ökad turism de senaste åren. Deltagarna diskuterade också det kyrkliga kulturarvet och kyrkoantikvariska frågor.

För Sveriges del finns det framförallt utmaningar i förvaltningen av kyrkobyggnader på landsbygden och minskande församlingar på grund av vikande medlemstal och urbanisering. Andra punkter på mötets agenda var världsarvsfrågor och Norges medlemskap i världsarvskommittén (2017 – 2021), klimatfrågor, extremväder och dess påverkan på kulturmiljöer och kulturarv samt Europaåret för kulturarv 2018.

Vi fick en kort intervju med Jørn Holme, Norges avgående riksantikvarie:

Besökte isländsk torvgård

Mötesdeltagarna besökte också några kulturhistoriskt intressanta platser, bland annat Laufás torvgård på nordöstra Island. Torvhus är huvudsakligen byggt av torv och sten och var så sent som en bit in på 1900-talet fortfarande den vanligaste typen av hus i Island och merparten av befolkningen bodde i sådana hus.

x
Laufás torvgård, nordöstra IslandFoto: (CC0)
Torvhusen byggdes ibland i grupp, och ofta står torvhus i grupper om tre eller flera. Dessa kunde även vara sammankopplade, antingen med dörr från hus till hus, eller med gångar med fönster. På 1700-talet började torvhus byggas med trägavlar, så kallade burstabæir (gavelgårdar).
Laufás torvgård, interiör(CC0)

Medverkande på årets möte var:

– Lars Amréus och Maria Logothetis (Riksantikvarieämbetet, Sverige)
– Morten Lautrup-Larsen (Slots- og Kulturstyrelsen, Danmark)
– Juhani Kostet och Stefan Wessman (Museiverket, Finland)
– Símun V. Arge och Helgi Dal Michelsen (Tjóðsavn Føroya, Färöarna)
– Kristín Huld Sigurðardóttir, Þór Hjaltalín, Agnes Stefánsdóttir och Rúnar Leifsson (Minjastofnun Íslands/Islands kulturstyrelse, Island)
– Jørn Holme och Hilde Løveid Varvin (Riksantikvaren, Norge)
– Viveka Löndahl och Mikko Helminen (Kulturbyrån, Åland).

Tidigare möten på Åland och i Visby kan ni läsa om här.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: