Nyhetsarkiv
Hasse & Tage-museet i Tomelilla fick bidrag 2018 för ny skyltning på museet. Här arbetar konstnärerna Tanisha Stokes och Elis Bergquist med utsmyckning av museets café. Foto: ( CC BY)

Ansök om bidrag till kulturarvsarbete

Nu tar vi emot bidragsansökningar för projekt som bevarar, använder och utvecklar kulturarvet. Ansökningsperioden pågår till och med den 3 mars 2019.

Bidraget till kulturarvsarbete är nytt sedan 2017. Det övergripande ändamålet är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter kan söka bidraget. Under 2019 fördelar vi totalt 16 miljoner kronor. Av dessa är 8 miljoner reserverade för arbetslivsmuseer. Den som söker bidrag anger själv start- och slutdatum.
Vi ser gärna ansökningar som främjar delaktighet och engagemang i kulturarvsarbetet. Läs mer om bidraget och om hur man ansöker på www.raa.se/kulturarv/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: