Nyheter
Foto: (CC BY)

Forskardriven digitalisering – datadriven forskning

Utmaningar och möjligheter.

Välkommen till det tredje seminariet kring digitalisering, forskning och kulturhistoriska samlingar! Denna gång ligger fokus på en workshop och en gemensam diskussion kring vägen framåt.

Syftet är att inspirera till mer konkreta former för dialog och samverkan mellan minnesinstitutioner, forskarsamhället och forskningsfinansiärer.

OBS! Ändrad lokal till Nordiska museet, samlingssalen!

Tid: Onsdag 27 mars kl 13–16.15.
Kaffe serveras under eftermiddagen.
Lunch ingår och serveras klockan 12.

Plats: Nordiska museet, samlingssalen (registrering sker i stora hallen), Djurgårdsvägen 6-16, Stockholm. Se karta

Anmälan senast 25 mars. Klicka här för anmälan.

Program

12.00 Registrering och lunch

13.00 Inledning
Karin Helander, professor, Kungliga Vitterhetsakademien
Eva Stensköld, fil.Dr, forskningssekreterare, Riksbankens Jubileumsfond
Anna Dahlgren, professor, Stockholms universitet
Sven Rentzhog, avdelningschef, Nordiska museet

14.30 Workshop i mindre grupper

15.15 Gemensam diskussion

16.00 Sammanfattande reflektioner
De två tidigare seminarierna lyfte fram samverkan som avgörande för
framgångsrika forskningsprojekt där material i arkiv och samlingar
digitaliseras och används. Utveckling av gemensamma strategier och
samverkansmodeller inom verksamhetsfältet digital humaniora
framstår som nödvändigt.

Både metodfrågor och teoretiska perspektiv diskuterades, liksom
finansiering av forskning och digitalisering. Seminarierna skapade en
kreativ diskussion om forskningens påverkan på digitalisering och hur
digitisering påverkar forskningen.

Vid detta tredje seminarium deltar Kungliga Vitterhetsakademin och
Riksbankens Jubileumsfond. Seminariet riktar sig till alla intresserade
forskare vid universitet och högskolor liksom till verksamma vid
minnesinstitutioner.

Ladda ner programmet som PDF.

Seminariet är kostnadsfritt, och anmälan krävs.

Välkomna!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: