Nyheter
Seniorer och skolelever från Biskopsgården har stått för urvalet till Röhsska museets utställning av nyförvärv. Projektet Expertrådet är ett samarbete mellan Röhsska och Design Lab S.Foto: (CC BY)

Kulturarvspedagogik på Vårmötet

Riksantikvarieämbetet stödjer utvecklingen inom kulturarvspedagogik, bland annat genom erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning. På museernas vårmöte bjuder vi in till ett samtal om hur pedagogiken blir en integrerad del i hela museets verksamhet.

I dag ingår pedagoger ofta som en självklar del i teamet kring en utställningsproduktion. De bidrar med sin kompetens och erfarenhet i arbetet med tema, målgruppsanalys, berättande och fysisk gestaltning.

I programpunkten Tänka tillsammans, som arrangeras 10 april kl. 13 under Vårmötet i Östersund, samlar vi tre exempel på scenen i ett samtal om effekterna av att låta pedagogiken genomsyra museets arbete.

Elisabeth Lindstrand, konstpedagog från Röhsska museet, berättar om hur museet, tillsammans med Design Lab S, har demokratiserat urvalsprocessen inför en utställning. Seniorer och skolelever från Biskopsgården har stått för urvalet till museets utställning av nyförvärv inom projektet Expertrådet. Rådet har tillfört nya kunskaper och en annan syn på design än den museet vanligtvis arbetar med.

På Skansen har antikvarier och pedagoger ett nära samarbete genom det man kallar Berättarkartan och Berättarmodellen. I arbetet med att gestalta en angelägen och trovärdig miljö i Tottieska gården har pedagogiken fungerat som kompass. Monica Tornberg, museipedagog och Marianne Strandin, antikvarie, deltar i samtalet på Vårmötet.

Det tredje exemplet är Sörmlands museum som har haft ett integrerat arbetssätt i uppbyggnaden av de nya öppna magasinen där all personal ska kunna hålla visningar. Charlotta Dahlén, antikvarie på Sörmlands museum, förklarar hur pedagogiska perspektiv har tagits till vara i processen.

Lina Wennersten och Charlotte Ahnlund Berg från Riksantikvarieämbetet leder samtalet.

Välkomna!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: