Nyhetsarkiv
Portalen på Onsjö stenhus i Vänersborg.
Portalen på Onsjö stenhus i Vänersborg (uppfört 1788). Foto: ( CC BY)

Nya standarder för bevarande av sten och stenliknande material

Rengöring ingår ofta som en del av ett planerat konserverings- eller underhållsarbete. Det handlar alltid om att avlägsna något oönskat på eller i omedelbar närhet till objektets yta. Vid val av material och metoder är det viktigt att man väljer en så skonsam metod som möjligt, både med hänsyn till objektet, miljön och utföraren.

I början av året fastställdes standarden Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material. Målgruppen för standarden är yrkesgrupper som arbetar med planering och utförande av bevarandeåtgärder som innebär rengöring av sten och stenliknande material inom till exempel byggnadsvård, samlingsförvaltning och fornminnesvård. Standarden ger riktlinjer för val av metoder vid genomförande av rengöring så att denna kan ske på ett optimalt sätt. Standarden tar upp de grundläggande förutsättningarna för olika rengöringsmetoder och hur rengöringsproceduren anpassas för olika situationer. För- och nackdelar med de olika metoderna behandlas också.

Kring årsskiftet fastställdes ytterligare en standard som berör sten och stenliknande material, Ytskydd för porösa oorganiska material – Tekniska och kemiska datablad för vattenavvisande produkter. Den vänder sig till tillverkare, importörer och återförsäljare av produkter som är tänkta att användas för att ge naturliga och konstgjorda sten- och stenliknade material en vattenavvisande yta. Vid behandling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål med sådana produkter är det mycket viktigt att produktens egenskaper är kända så att rätt produkt kan väljas utifrån gällande förutsättningar. Det är också viktigt att det finns tydliga anvisningar om hur produkten är tänkt att användas. Standarden definierar vilka egenskaper som ska redovisas i de tekniska databladen för sådana produkter. Det handlar till exempel om kemiska och fysikaliska egenskaper, sammansättning och instruktioner för produktens användning och prestanda.

Kostnadsfri nedladdning

Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Standards Institute, har slutit ett avtal som innebär att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga under en treårsperiod, år 2018-2020. Standarderna kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.

Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifterna till SIS webbtjänst där du har tillgång till de aktuella standarderna.

Till SIS inloggningsformulär

Mer information

Läs mer om standarder inom kulturarvsområdet

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: