Nyhetsarkiv
Två kvinnor framför ett skrivbord med SEM-mikroskop.
Medarbetare på Riksantikvarieämbetet och en gästkollega sysselsatta vid Kulturarvslaboratoriets SEM-mikroskop. Foto: ( CC BY)

Heritage Science Forum 2019 – save the date

Ett första nationellt forum för heritage science genomfördes på Riksantikvarieämbetet i november 2018. Nu planeras för 2019 års forum, denna gång i Göteborg den 3-4 december. Värdorganisation är forskningsinstitutet RISE.

Många utmaningar inom kulturarvsområdet förutsätter tvärvetenskapliga samarbeten. Heritage science är ett område som kombinerar humaniora och naturvetenskap med traditionella hantverk. Begreppet är internationellt etablerat men inom Sverige är fältet fortfarande under uppbyggnad. 2018 genomfördes en första konferens för heritage science av det nybildade nätverket Heritage Science Sverige. Nätverket är bildat av och för svenska aktörer inom kulturarvsområdet – med representanter från bland annat myndigheter, forskningsinstitutioner och näringsliv.

På gång inom heritage science i Sverige

Heritage Science Sverige Forum i november 2018 samlade ett drygt sextiotal deltagare och syftade till att utveckla nätverket men också att visa på den betydelse som området heritage science har för kulturarvets bevarande och utveckling. Programmet innehöll presentationer av aktuella forskningsprojekt och tematiska workshops. Resultaten från konferensen finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets hemsida.

På konferensen presenterades också den internationella utvecklingen, där EU bedriver ett långsiktigt arbete för att bygga upp en gemensam forskningsinfrastruktur för heritage science – E-RIHS. Hittills har Sverige en roll som observatör. Framöver skulle Sverige kunna bli en del av E-RIHS, men då krävs engagemang från flera aktörer och ett fördjupat och mer formellt organiserat samarbete.

Forumet avslutades med ett panelsamtal där tankar och förslag om hur nätverket kan utvecklas ventilerades. Bland annat diskuterades möjligheten att bilda ett konsortium för att kunna delta i forskning på EU-nivå och medverka i europeiska forskningsinfrastrukturer.

Under året har nätverket även diskuterat potentiella samarbetsmöjligheter inom synkrotronteknik med ESS, den storskaliga forskningsanläggning som just nu byggs i Lund, tillsammans med MAX IV och infrastrukturen LINXS vid Lunds universitet.

Ökat intresse för området

– Inför 2019 års arrangemang ser vi att intresset för området har ökat och att fler organisationer vill medverka och lyfta fram aktuella frågor och initiativ. Vi ser verkligen fram emot den breda uppslutningen av spännande organisationer som på olika sätt medverkar till utvecklingen av kulturarvet, säger Stefan Nilsson, enhetschef på enheten för Teknik och vetenskap vid Riksantikvarieämbetet och sammankallande för nätverket Heritage Science Sverige.

Boka den 3-4 december i din kalender

RISE söker nu inspel och bidrag. Håll utkik efter mer information om anmälan för Heritage Science Sverige Forum 2019 den 3-4 december!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: