Nyhetsarkiv
Stortorget i Malmö
Utvärderingar visar att tidigare forskning inom programmet Spara och bevara har gett konkreta resultat i form av nya metoder och tekniska lösningar. Foto: ( CC BY)

Utlysning: effektivare energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse

Sök stöd för forskning och utveckling som kan bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse! Nu startar en ny etapp av forskningsprogrammet Spara och bevara som kommer att pågå i fem år.

Spara och bevara är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprogram som drivs och finansieras av Energimyndigheten. Programmet ska bidra till utveckling av ny kunskap, metoder och tekniklösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, utan att de kulturhistoriska värdena förstörs eller förvanskas.

För vad kan man söka stöd?

Du kan söka stöd för projekt som bidrar till effektivare energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse, med inriktning mot samhällsvetenskap, humaniora, teknik eller naturvetenskap. Energimyndigheten ser gärna ansökningar med tvärvetenskapliga projektförslag.

Denna utlysning riktar sig till projekt inom programmets samtliga fem forskningsområden:

 • Den kulturhistoriska bebyggelsens roll i energisystemet
 • Byggnaden som system
 • Förvaltning, drift och användning
 • Bygg- och renoveringssystem, gestaltning och arkitektur
 • Tekniska installationer  

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra på området. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor
 • forskningsinstitut
 • övriga aktörer med anknytning till området

Mer information och ansökan

Sista dag för ansökan: 15 oktober 2019. Mer information hittar du hos Energimyndigheten, utlysning Spara och bevara

Om Spara och bevara

Programmet finansieras av Energimyndigheten och koordineras av Uppsala Universitet. Läs mer på programmets webbplats: www.sparaochbevara.se

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: