Nyheter
Stortorget i Malmö
Utvärderingar visar att tidigare forskning inom programmet Spara och bevara har gett konkreta resultat i form av nya metoder och tekniska lösningar.Foto: (CC BY)

Utlysning: effektivare energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse

Sök stöd för forskning och utveckling som kan bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse! Nu startar en ny etapp av forskningsprogrammet Spara och bevara som kommer att pågå i fem år.

Spara och bevara är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprogram som drivs och finansieras av Energimyndigheten. Programmet ska bidra till utveckling av ny kunskap, metoder och tekniklösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, utan att de kulturhistoriska värdena förstörs eller förvanskas.

För vad kan man söka stöd?

Du kan söka stöd för projekt som bidrar till effektivare energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse, med inriktning mot samhällsvetenskap, humaniora, teknik eller naturvetenskap. Energimyndigheten ser gärna ansökningar med tvärvetenskapliga projektförslag.

Denna utlysning riktar sig till projekt inom programmets samtliga fem forskningsområden:

 • Den kulturhistoriska bebyggelsens roll i energisystemet
 • Byggnaden som system
 • Förvaltning, drift och användning
 • Bygg- och renoveringssystem, gestaltning och arkitektur
 • Tekniska installationer  

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra på området. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor
 • forskningsinstitut
 • övriga aktörer med anknytning till området

Mer information och ansökan

Mer information hittar du hos Energimyndigheten, utlysning Spara och bevara

Om spara och bevara

Programmet finansieras av Energimyndigheten och koordineras av Uppsala Universitet. Läs mer på programmets webbplats: www.sparaochbevara.se

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: