Nyhetsarkiv
( Alla rättigheter förbehålles)

Museernas vårmöte 2020

Vårmötet 2020 äger rum 27–29 april 2020 i Visby och arrangeras av Sveriges Museer i samarbete med Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet. Nu kan du lämna in förslag på programpunkter till mötet.

Temat för 2020 års vårmöte är:
Medverka – samverka – påverka! – Tillsammans når vi längre
Samverkan är ett av de fyra områden som Sveriges Museer 2016 pekade ut som museisektorns utvecklingsområden och utmaningar. Samverkan ger större verkan!

Samverkan och olika typer av samarbeten är en grundförutsättning för att museer ska vara relevanta aktörer som bidrar till ett hållbart samhälle. Hur kan vi samverka för att påverka och göra skillnad?
Samverkan kan bland annat innebära

  • samverkan för strategiskt utvecklingsarbete, till exempel för att förtydliga museernas roll och funktion i relation till omvärlden, värde, programförklaring, vision och relevans
  • intersektoriell samverkan, inom till exempel kulturmiljövård, digitalisering, standarder, publik verksamhet, kommunikation & marknadsföring, ekonomi och personal
  • tvärsektoriell samverkan, med bland annat skolan, besöksnäringen och FoU-aktörer.

Just nu söker vi programidéer till vårmötet, där du kan lämna bidrag via ett webbformulär på konferenswebbsidan www.delegia.com/varmotet2020 senast måndag 25 november. 

I februari öppnar vi för din konferensanmälan på samma webbadress.

Projektledare är Maria Rossipal, Riksantikvarieämbetet och Jenny Westfält, Gotlands Museum, varmotet@sverigesmuseer.se.

Välkomna till Visby i april!

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: