Nyhetsarkiv
Stiftelsen Lehmanns verkstad i Bodafors arbetar med möbelindustrins kulturarv. De fick bidrag 2019 för att förbättra inomhusmiljön och öka tillgängligheten i sin verkstad. Foto: ( CC BY)

Ansök om bidrag till kulturarvsarbete

Nu tar vi emot bidragsansökningar för projekt som bevarar, använder och utvecklar kulturarvet. Ansökningsperioden pågår till och med den 12 februari 2020.

Sedan 2017 delar Riksantikvarieämbetet varje år ut bidrag till kulturarvsarbete. Det övergripande ändamålet är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter kan söka bidraget. Den som söker anger själv start- och slutdatum.

Vi ser gärna ansökningar som främjar delaktighet och engagemang i kulturarvsarbetet. Läs mer om bidraget och om hur man ansöker på https://www.raa.se/kulturarv/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: