Nyhetsarkiv
Dansande och musicerande sällskap i allmogedräkter från Rågö, Estland. Foto: ( PDM)

Fira Public Domain Day med oss!

Upphovsrätt spelar en stor roll för att tillgängliggöra kulturarv på det digitala området. Hur en institution publicerar sina konstverk, fotografier, texter och andra data på webben bestämmer hur andra kan använda dem. Vi engagerar oss för att digitalt kulturarvet skall publiceras så öppet som möjligt. Därför firar vi Public Domain Day under hela januari tillsammans med kulturarvsinstitutioner i hela världen.

Vad betyder Public Domain? Sofia Kullman, jurist på Digisam/Riksantikvarieämbetet, förklarar: ”Public Domain är ett uttryck som inte har någon direkt motsvarighet i svensk rätt. Men vad man menar är dock att det inte (längre) finns något upphovsrättsligt skydd.”

Public Domain är därför en märkning av material som befinner sig i den kulturella allmänningen. Om ett verk är i Public Domain betyder det att alla kan använda det – helt kostnadsfritt, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

Men vilka objekt kan en institution publicera som Public Domain-märkt? ”Vanligast är att man pratar om material vars skyddstid har gått ut. Upphovsrätten skyddar nämligen ett verk i 70 år efter upphovsmannens död. För så kallade närstående rättigheter gäller lite andra skyddstider.”, förtydligar Sofia Kullman.

Statens Järnvägar, SJ Ua. Fartyget Katharina Dorothea Fritzen (III) , före 1937 ”Daghild”.Foto: (PDM)

Därför firas Public Domain Day den 1 januari varje år för att uppmärksamma den tidpunkt när skyddstiden för verk av till exempel flera konstnärer, författare och andra upphovsmän går ut – och deras verk blir Public Domain. För 2020 betyder det att verk från alla som avled 1949 (med några undantag).

Hur firar vi Public Domain Day? Titta på vår Instagram-kanal – där publicerar vi Public Domain-verk från våra samarbetspartners under hela januari. Upptäck fina och spännande material inom till exempel konst, foton, föremål och mycket mer från kulturarvsinstitutioner i hela Sverige – och var kreativ och använd dem!

Du kan också hitta material som är i Public Domain på egen hand: Med K-samsök har vi på Riksantikvarieämbetet en teknisk infrastruktur som samlar och tillgängliggör digitalt kulturarv från mer än 70 kulturarvsinstitutioner i Sverige – där finns mer än 1,3 millioner verk publicerade som Public Domain-märkta, de är alltså fria att kopiera, modifiera, distribuera och framföra! Du kan upptäcka dem här på Kringla, en söktjänst för K-samsök.

Jobbar du på en kulturarvsinstitution och funderar hur ni kan arbeta med öppna licenser och Public Domain? Titta på det här webinariet som vi har utvecklat tillsammans med Sofia Kullman och Douglas McCarthy (Europeana).

Mer information finns här:

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: