Nyhetsarkiv

Enkät om Forndok

Just nu genomför vi en enkät för att samla in synpunkter och förbättringsförslag på Riksantikvariämbetets söktjänst Forndok. I Forndok kan du söka efter arkeologisk dokumentation, främst rapporter. Svara gärna på enkäten och hjälp oss att förbättra arbetet med Forndok! Klicka här för enkäten eller besök Forndok där det finns en länk till enkäten på förstasidan.

För mer information, kontakta forndok@raa.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: