Nyheter
Fem elever i årkurs 5 gör glädjehopp.
Eleverna i årkurs 5 på Arthur Engbergsskolan i Hassela och deras lärare Anna Björk tilldelades 2019 års förtjänstmedalj av riksantikvarie Lars Amréus, för sin nyfikenhet på kulturarvet. Foto: ( CC BY)

Sommarläsning: återblick på spännande runupptäckter

Året som gick var händelserikt på runområdet. Klass 5 på Arthur Engbergskolan i Hassela och deras lärare Anna Björk tilldelades Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2019 för att de lyckats tyda de tidigare förbisedda runorna i Ersk-Mats-gården i Hassela.

På K-blogg bjuds det därför på sommarläsning om Hasselaklassens upptäckter och hur dessa kastat ljus över de runor som finns på Kensingtonstenen som hittades i Minnesota, USA 1898. Läraren och runfantasten Anna Björk vid Arthur Engbergskolan och Magnus Källström, runolog och fil. dr. i Nordiska språk vid Riksantikvarieämbetet intervjuas båda. Dessutom hittar du länkar till tidigare fördjupade texter om runfynden i Hälsingland och Medelpad som leder mot Kensingtonstenen: Runornas väg från Hassela till Minnesota

Article in English: How the runes went from Hassela to Minnesota

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: