Nyheter
Interiör med kyrkliga inventarier från Arnö kyrka. Foto: ( CC BY)

Kyrkorummet – möjligheternas rum

Den 25 maj arrangeras en digital konferens om det kyrkliga kulturarvet i samverkan mellan Skara stift, den regionala samrådsgruppen, Kyrkokansliet i Uppsala och Riksantikvarieämbetet.

Vartannat år arrangeras konferenser av detta slag för medlemmar i de regionala och centrala samrådsgrupperna mellan kyrka och stat. Samrådsgrupperna har till syfte att på bästa sätt verka för att tillgodose det gemensamma ansvaret för det samhällshistoriskt fundamentala kyrkliga kulturarvet.

Denna gång står bruket av de kyrkliga kulturarvet i centrum för temat, där förvaltningsfrågor som rör kyrkorummet och begravningsplatserna kommer att lyftas fram särskilt liksom Svenska kyrkans pågående lokalförsörjningsplanering. Konferensen inleds av kulturminister Amanda Lind.

Cirka 150 personer kommer att delta i konferensen, som skulle ha hållits fysiskt i Skara redan förra året men på grund av pandemiläget sköts fram och nu genomförs digitalt i år istället.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: