Nyhetsarkiv

Personuppgiftsincident anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten

Riksantikvarieämbetet har onsdagen den 21 juli 2021 anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Incidenten rör hantering av e-post via en e-post-app i mobilerna.

Riksantikvarieämbetet har valt att behålla hanteringen av e-post via sin egen e-postserver och inte hantera den i molnet eftersom det finns juridiska tveksamheter kring hanteringen av sekretess i molntjänster.

Incidenten handlar om att Riksantikvarieämbetet, trots att myndigheten har valt att hantera e-post i egen drift, upptäckte att e-post ändå skickades till molnet. Troligtvis beror det på den synkning som görs för att de anställda ska kunna läsa e-posten i mobilerna via en e-post-app. Riksantikvarieämbetet har därför stoppat möjligheten till synkning av e-posten med mobilerna.

Det är inte sannolikt att någon utomstående har tagit del av uppgifterna då dessa har hanterats i krypterad form. Det kan dock inte uteslutas och det räcker för att Riksantikvarieämbetet ska anmäla en personuppgiftsincident till IMY och MSB.

Om du vill ha mer information kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@raa.se eller ring via vår växel på 08-519 180 00 och be att få prata med dataskyddsombudet.

Läs mer här hur vi behandlar personuppgifter

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: