Nyheter
Bild på framsidan av Riksantikvarieämbetets rapport om arbetslivsmuseernas villkor och möjligheter
Riksantikvarieämbetet har släppt en ny rapport om Sveriges arbetslivsmuseer. Bild på skonaren Ingo. Foto: (CC BY-SA)

Ny rapport om Sveriges arbetslivsmuseer 

Riksantikvarieämbetet har släppt en ny rapport om landets arbetslivsmuseer. Rapporten ger en aktuell bild av museernas villkor och möjligheter, med ett särskilt fokus på arbetslivsmuseernas bidrag till ett socialt hållbart samhälle. 

Det finns ungefär 1 500 arbetslivsmuseer i Sverige. Tillsammans rymmer de en mångfald av berättelser om det moderna samhällets framväxt. På arbetslivsmuseerna kan besökarna ta del av och uppleva sådant som veteranjärnvägar, ångbåtar, gruvor, spinnerier, smedjor och tvätterier. 

Rapporten ger en fördjupad och aktuell bild av Sveriges arbetslivsmuseer. Utifrån nya siffror och inspirerande exempel beskrivs museernas villkor och möjligheter.  

 – Sammantaget handlar det om en stor och betydelsefull kraft som arbetar med att bevara, gestalta och förmedla berättelser om arbetslivets historia. Det är en omfattande och viktig del av museiverksamheten i landet, säger Sofia Ali som är utredare på Riksantikvarieämbetet. 

Studien undersöker även arbetslivsmuseernas bidrag till ett socialt hållbart samhälle. 

 – Engagemanget är stort men kan samtidigt inte tas för givet. Medelåldern bland de aktiva är ofta hög och det finns en risk att den samlade kunskapen försvinner, säger Sofia Ali. 

Förhoppningen är att rapporten ska inspirera och utgöra ett kunskapsunderlag till hjälp i arbetslivsmuseernas fortsatta arbete. 

Rapporten finns att ladda ned i (PDF). 
Den går också att beställa (Print-on-Demand).

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: