Nyhetsarkiv
Hand som håller telefon med karta, i bakgrunden lummigt grönområde
Information som idag finns i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, med alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar på land och i vatten i Sverige, blir snart tillgängliga i nationell geodataplattform. Foto: (CC BY)

Kulturmiljön blir del av digital infrastruktur i Nationell geodataplattform

Nu tas flera steg mot att göra information om fornlämningar och riksintressen för kulturmiljön säkrare och mer tillgängliga för användarna. Med start hösten 2022 förbereds för att föra in information om fornlämningar och riksintressen för kulturmiljön i Nationell geodataplattform.

Nationell geodataplattform (NGP) hanteras av Lantmäteriet och är en digital infrastruktur för åtkomst och utbyte av geografisk information. Plattformen kommer vara den centrala åtkomstpunkten till nationella, standardiserade data från aktörer inom samhällsbyggnadsområdet. Den växer fram på regeringens uppdrag.

– Tanken är att geografiska grunddata som många behöver ska finnas tillgänglig på ett och samma ställe. Vare sig det handlar om kommunala detaljplaner, byggnader, eller som i vårt fall nu till exempel lämningar och riksintressen, säger Per Lindqvist, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetets enhet för kulturmiljöinformation.

Skärmdump av kartbild med riksintressena särskilt markerade med röd färg.
Karta med två inlagda riksintressen, dels Haga-Venngarn (K66) i Stockholms län och dels en bit av Sigtuna stad (K65). (PDM)

Detaljplaner redan på plats

Nationell geodataplattform innehåller redan information om detaljplaner. Efterhand adderas fler geografiska data som är viktiga för olika samhällsbyggnadsprocesser. Genom att samla data på ett ställe blir den enklare att söka. På köpet följer den ett standardiserat och mer användbart format.

– En stor vinst för kulturmiljön är att vi säkerställer att kommunerna kommer att kunna få tillgång till och använda den senaste informationen från Riksantikvarieämbetet. Det här ligger helt i linje med vår strävan att vår information ska göras tillgänglig digitalt där användarna finns, säger Per Lindqvist.

Komplement för ökad tillgänglighet

Att data om fornlämningar och riksintressen för kulturmiljön tillgängliggörs i Nationell geodataplattform utgör ett komplement till dagens tillgänglighet. Den ersätter inte de tjänster och sökvägar som finns idag, exempelvis Fornsök.

Grunddata för forn- och kulturlämningar bedrivs i samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet. För Riksintressen för kulturmiljön samarbetar Riksantikvarieämbetet med Naturvårdsverket och Boverket.

Om Nationell geodataplattform

Nationell geodataplattform, förkortat NGP, är en del i ENA – den nya digitala infrastrukturen som växer fram i Sverige, med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som huvudman.

Läs mer om Nationell geodataplattform på Lantmäteriets webbplats.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: