Nyheter

Digisams webbplats ej tillgänglig

På grund av säkerhetsskäl har vi för närvarande stängt ner möjligheten att besöka Digisams webbplats.

Samverkansplattformen Digisam avvecklades vid årsskiftet för att övergå i nya samverkansformer. Arbete pågår med att tillgängliggöra resurser från webbplatsen på annat sätt.

Vägledande material som idag finns på Digisams webbplats kommer senare att kunna nås via Riksantikvarieämbetets webbplats och en ny digital resursbank för museernas digitala omställning.

Om du har frågor kring webbplatsens innehåll eller vill få tillgång till någon av webbplatsens resurser innan dess kan du kontakta Riksantikvarieämbetet. Se kontaktpersoner på sidan.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: