Nyhetsarkiv
GLM 2023 Save the date med datum

Gestaltad livsmiljö 2023 – en konferens om kompetens

2023 är kompetensernas år – European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar?

Under konferensen den 3 oktober får vi en inblick i nutida och framtida behov av kompetens och samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö, vi får ta del av inspirerande exempel från våra nordiska grannländer och från Sverige. Vi diskuterar även utmaningar och framgångsfaktorer. Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen  Årets Strålkastare– aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer.

Med avstamp i politiken för gestaltad livsmiljö arrangerar Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd sedan 2020 en årlig gemensam konferens. Syftet är att inspirera, men även att ge deltagaren teoretisk fördjupning och visa lärande exempel. Programmen omfattar såväl svenska som internationella talare.

Konferenserna riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå eller som privat aktör.

När:  Tisdagen den 3 oktober 2023 ca kl. 09:00–16:30.
Var:  Fysiskt på ArkDes i Stockholm, samt direktsänt.
Hur:  Kostnadsfri heldagskonferens.

Mer information om anmälan och program kommer efter sommaren.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: