Nyhetsarkiv
Fem bilder på omslag från olika år ligger på en orange bakgrund.
Alla 70 nummer av tidskriften Kulturmiljövård (tidigare Kulturminnesvård) finns nu digitaliserade. Tidskriften ger en nutidshistoria av kulturmiljövården i Sverige och förklara de reformer som genomförts och ger bakgrund till dagens organisation av kulturmiljövård.

Arbetar du med kulturmiljövård? Här är din nutidshistoria!

Följ hur organisationsförändringarna inom kulturmiljövården vuxit fram. Tidskriften Kulturmiljövård startades 1976 och kom att spela en nyckelroll i förmedlingen av viktig information, debatt och kunskapsutbyte inom kulturmiljövården. Nu har tidskriften digitaliserats och genom den kan man följa hur sektorn och arbetsformerna som vi har idag vuxit fram.

Den 1 juli 1976 infördes ett nytt sätt att organisera kulturmiljövården i Sverige. Det innebar att den statliga kulturmiljövården i huvudsak skulle skötas av respektive länsstyrelse. Beslut enligt byggnadsminneslagen och fornminneslagen skulle nu fattas av länsstyrelserna och ansvaret för kulturmiljövården delades mellan länsstyrelserna, länsmuseerna och Riksantikvarieämbetet.

En kanal för debatt

Samtidigt som den omfattande reformen genomfördes, som innebar en total omläggning av arbetssätt och roller, startades tidskriften Kulturminnesvård. Tidskriften blev en kanal för debatt om kulturmiljöfrågor. Där behandlades viktiga frågor som knöt an till sektorns nya organisation, men även aktuella frågor såsom rättsfall och forskning.

Nutidshistoria som ger perspektiv på dagens kulturmiljövård

Mellan 1976 och 2004 gavs tidskriften Kulturminnesvård, senare Kulturmiljövård, ut med 70 nummer. De innehåller ett stycke nutidshistoria och en bakgrund till hur dagens kulturmiljövård fungerar.

Tidskrifterna har nu digitaliserats och finns att läsa i publikationsdatabasen DiVA eller Riksantikvarieämbetets bibliotekskatalog Vitalis.

– För att förstå sin samtid behöver man känna till sin historia, alla de som jobbar med kulturmiljövård på olika sätt inom länsstyrelser eller andra organisationer kommer nog att få aha-upplevelser av att läsa de här tidskrifterna och att se på föreläsningarna från seminariet, säger Marika Andersson Jensen, samordnare för publikationsstöd vid Riksantikvarieämbetet.

Seminarium med röster från förr och nu

Hösten 2023 hölls ett seminarium i Stockholm för att uppmärksamma att tidskriften Kulturmiljövård hade digitaliserats samt att en rapportserie, Medeltidsstaden, gjorts digitalt tillgängligt.

Seminariet spelades in och går att se i efterhand. Två av anförandena under seminariet handlar om kulturmiljövård då och nu.

Tidigare överantikvarien vid Riksantikvarieämbetet Christina von Arbin berättar om reformerna och framväxten av sektorn och Birgitta Johansen, nu landsantikvarie och museichef på Örebro läns museum, reflekterade över likheter och skillnader mellan gårdagens och dagens kulturmiljöarbete samt traditionella och nya medier.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: