Så behandlar vi personuppgifter för arrangörer vid våra temadagar

Vilka personuppgifter?

I samband med att du anmäler ett arrangemang till någon av våra årliga temadagar, till exempel evenemangen Arkeologidagen eller Kulturarvsdagen, samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar följande personuppgifter om du har valt att lämna dem till oss:

  • Namn på kontaktpersoner för arrangemanget.
  • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress.
  • Deltagarkategori – om du deltar i egenskap av ny eller återkommande arrangör.
  • Eventuella medverkande personer i arrangemangets program.

Varför?

Ändamålet med insamlingen av personuppgifterna är att Riksantikvarieämbetet ska administrera, samordna och i viss mån marknadsföra medverkande arrangemang. Varje arrangemang presenteras på en egen webbsida på temadagens webbplats på raa.se för att informera presumtiva besökare.

Riksantikvarieämbetet använder också personuppgifterna i form av namn och e-postadresser på arrangörerna för att kunna skicka ut enkätfrågor till arrangören i syfte att utvärdera temadagarna.

När ärendet avslutats hos Riksantikvarieämbetet arkiveras deltagarlistorna med de uppgifter som du valt att lämna men aldrig några andra uppgifter än namn, e-postadress, telefonnummer, samt deltagarkategori. Övriga personuppgifter rensas. Deltagarlistan är en allmän handling som kan lämnas ut till den som begär det. Om deltagarlistan innehåller många personers uppgifter lämnas den endast ut i pappersformat.

De uppgifter om arrangören som finns i deltagarlistan förvaras även i kontaktregister hos Riksantikvarieämbetet. Uppgift om vilka register vi har lämnas av vårt dataskyddsombud.

Laglig grund?

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.