Så behandlar vi personuppgifter – Vitterhetsakademiens bibliotek

Denna informationstext förklarar hur Riksantikvarieämbetet hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som vill bli användare hos Vitterhetsakademiens bibliotek.

Riksantikvarieämbetet är mån om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, exempelvis namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bild, IP-adress m.m.

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används.

Biblioteksanvändare

När du ansöker om att bli användare hos Vitterhetsakademiens bibliotek hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • ditt namn och adressuppgifter till dig
 • e-post
 • ditt personnummer

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • kunna låna ut böcker till dig
 • ge dig tillgång till elektroniska resurser

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal. Den registrerade har för avsikt att ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige (Riksantikvarieämbetet).

Lagringstid: Användare registreras i det digitala ansökningsformuläret­ och bevaras i högst 5 år om du inte förnyar ditt användarkonto.

Digitiserat material i DiVA

Riksantikvarieämbetets digitisering och tillgängliggörande av materialet i DiVA görs som en del i Riksantikvarieämbetets arbete att inom vårt verksamhetsområde dels verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra och att samla in och förmedla kunskap, dels främja kunskapsförsörjning och metodutveckling samt bedriva informations- och rådgivningsverksamhet, 2 § 3 och 4 förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet.

 • Ansvarig utgivare
 • Redaktör
 • Ledamot i redaktionskommitté
 • Fotograf
 • Översättare
 • Länsantikvarier
 • Arkeologer
 • Deltagare i projekt eller referensgrupp
 • Personer som bidragit med sättning, teckning, utskrift eller renritning

Därtill förekommer hänvisningar till personer i löpande text samt till författare av referensmaterial.

Vi hanterar dessa personuppgifter för att:

 • ge tillgång till de digitala resurserna

Rättslig grund för hanteringen: Riksantikvarieämbetets digitisering och tillgängliggörande av materialet i DiVA görs som en del i Riksantikvarieämbetets arbete att inom vårt verksamhetsområde dels verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra och att samla in och förmedla kunskap, dels främja kunskapsförsörjning och metodutveckling samt bedriva informations- och rådgivningsverksamhet, 2 § 3 och 4 förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet.

Lagringstid: Materialet lagras i DiVA tillsvidare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för Riksantikvarieämbetet och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd.

Riksantikvarieämbetet ger aldrig bort eller säljer dina uppgifter till en tredje part.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se

Besöksadress Stockholm:
Storgatan 41, 114 55 Stockholm

Besöksadress Visby:
Artillerigatan 33A, 621 38 Visby

Postadress:
Box 1114, 621 22 Visby

Dataskyddsombud hos Riksantikvarieämbetet är verksjuristen Sofia Kullman, dataskyddsombud@raa.se

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 7 april 2022 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela detta genom en ny version på vår webbplats.