Tillgång till personuppgifter – GDPR

Du har begärt att få veta om Riksantikvarieämbetet behandlar dina personuppgifter. Vi kommer att göra vårt bästa för att söka igenom alla ställen där dina personuppgifter kan förekomma.

Enligt dataskyddsförordningen ska man inte samla in fler personuppgifter än de man behöver för sitt ändamål, och den regeln följer vi förstås. Det gör att det kan bli svårt att veta exakt vem en uppgift gäller, till exempel om man har ett ganska vanligt namn att utgå ifrån.

För att vi ska kunna ge dig ett så bra svar som möjligt vore det till hjälp för oss om du kunde svara på några frågor utöver dina kontaktuppgifter som vi behöver för att kunna återkoppla till dig. Det är förstås frivilligt att svara på frågorna.

  • Sökuppgifter

    Följande uppgifter kan underlätta att söka efter om dina uppgifter finns i våra register.
  • Som användare, som person som anmält intresse för något evenemang eller konferens, som sökande av utlyst tjänst, som frågeställare, i din yrkesutövning osv.?
  • Ange till exempel vilken e-postadress, vilket användarnamn osv.
  • Dina kontaktuppgifter

    För att svara dig behöver vi dina nu aktuella kontaktuppgifter. Välj om du vill få svar via e-post eller med post.

Information om vilka uppgifter som lämnas

Om det handlar om mindre känsliga uppgifter lämnar vi oftast ut alla uppgifter som passar in på sökkriterierna, så får du själv avgöra om det är dina uppgifter det handlar om.

Om det handlar om lite känsligare uppgifter behöver vi vara säkra på att uppgiften gäller just dig innan vi ger dig uppgiften. Annars finns det ju risk att vi sprider någon annans känsliga uppgifter.