Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm. Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

Beslut om anställning

 • Controller (RAÄ-2018-3517)
  Rekrytering av Controller på Ekonomienheten (RAÄ-2018-3517) är nu avslutad.
  Det anmälde sig 18 sökande och tjänsten är tillsatt med Jonas Thörnfeldt.
  Beslut anslogs den 12:e februari. Sista dag för att överklaga är den 5:e mars 2019.
 • Handläggare (RAÄ-2018-3880)
  Rekrytering av Handläggare av stadsbidrag till Kulturmiljöområdet (RAÄ-2018-3880) är nu avslutad.
  Det anmälde sig 39 sökande och tjänsten är tillsatt med Julia Rolandsdotter.
  Beslut anslogs den 31:a januari. Sista dag för att överklaga är den 21:a februari 2019.
 • Drifttekniker (RAÄ-2018-3831)
  Rekrytering av Drifttekniker på Svensk Museitjänst (RAÄ-2018-3831) är nu avslutad.
  Det anmälde sig 10 sökande och tjänsten är tillsatt med Niclas Hammarlund.
  Beslut anslogs den 31:a januari. Sista dag för att överklaga är den 21:a februari 2019.

 

Hur man överklagar ett anställningsbeslut

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.