Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm. Foto: ( CC BY)

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

Beslut om anställning.

Handläggare SBM (RAÄ-2022-1630).
Det anmälde sig 30 sökande och tjänsten är tillsatt med Karin Fröjmark Svanström.
Sista dag för att överklaga är den 26 september.

Bibliotekarie (RAÄ-2022-2131).
Det anmälde sig 56 sökande och tjänsten är tillsatt med Emelie Hallenberg.
Sista dag för att överklaga är den 26 september.

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

Beslut om anställning.

Projektledare K-Samsök 2.0 RAÄ-2022-1381
Det anmälde sig 3 sökande och tjänsten är tillsatt med Fredrik Gunnarsson.
Sista dag för att överklaga är den 10 augusti.

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

Beslut om anställning.

Utredare med inriktning mot landskapets naturvärden  (RAÄ-2022-1635)
Det anmälde sig 30 sökande och tjänsten är tillsatt med Carl-Johan Sanglert.
Sista dag för att överklaga är den 8 augusti.

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

Beslut om anställning.

Verksamhetsutvecklare  (RAÄ-2022-1380)
Det anmälde sig 13 sökande och tjänsten är tillsatt med Lisa Berg.
Sista dag för att överklaga är den 3 augusti.

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

Beslut om anställning.

Nyhetsredaktör (RAÄ-2022-1593)
Det anmälde sig 16 sökande och tjänsten är tillsatt med Emil Schön.
Sista dag för att överklaga är den 21 juli.

   Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

   Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

   Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

    

    

    

    

    

    

    

   För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.