Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm. Foto: (CC BY)

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

Beslut om anställning

Arkivarie till arkivenheten (RAÄ-2019-1881).
Rekrytering av arkivarie till arkivenheten är nu avslutad. Det anmälde sig 96 sökande.
Tjänsten är tillsatt med Camilla Rennstam Vaara. Sista dag för att överklaga är den 20 oktober 2019.

Avdelningschef till kulturmiljöavdelningen (RAÄ-2019-1780).
Rekrytering av avdelningschef till kulturmiljöavdelningen är nu avslutad. Det anmälde sig
17 sökande. Tjänsten är tillsatt med Marja-Leena Pilvesmaa Sista dag för att överklaga är
25 oktober 2019.

E-arkivarie med inriktning mot digitala leveranser (RAÄ-2019-1882).
Rekrytering av E-arkivarie till arkivenheten är nu avslutad. Det anmälde sig 25 sökande.
Tjänsten är tillsatt med Anders Gidlöf. Sista dag för att överklaga är den 1 november 2019.

 

Hur man överklagar ett anställningsbeslut

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.