Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm. Foto: ( CC BY)

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

Beslut om anställning.

Systemtekniker (RAÄ-2022-937)
Det anmälde sig 9 sökande och tjänsten är tillsatt med Svante Gudmundsson Öström.
Sista dag för att överklaga är den 1 juni.

Butiksbiträde (RAÄ-2022-1300) 
Det anmälde sig 15 sökande och tjänsten är tillsatt med Henriette Ellberg.
Sista dag för att överklaga är den 1 juni.

Digitaliseringsjurist (RAÄ-2022-1109)
Det anmälde sig 6 sökande och tjänsten är tillsatt med Mari Karlsson.
Sista dag för att överklaga är den 14 juni.

   Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

   Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

   Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

    

    

    

    

    

    

    

   För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.