Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm. Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

Beslut om anställning

 • E-arkivarie (RAÄ-2018-2986)
  Rekrytering av E-arkivarie till arkivenheten (RAÄ-2018-2986) är nu avslutad. Det anmälde sig 19 sökande och tjänsten är tillsatt med Amanda Bartak. Beslut anslogs den 19 oktober. Sista dag för att överklaga är den 9 november 2018.
 • Systemtekniker (RAÄ-2018-3193)
  Rekrytering av systemtekniker till IT (RAÄ-2018-3193) är nu avslutad. Det anmälde sig 13 sökande och tjänsten är tillsatt med Odette Irakoze. Beslut anslogs den 16 oktober. Sista dag för att överklaga är den 6 november 2018.
 • Utredare landskapsvård (RAÄ-2018-2985)
  Rekrytering av utredare landskapsvård till enheten för kulturvårdsstöd (RAÄ-2018-2985) är nu avslutad. Det anmälde sig 25 sökande och tjänsten är tillsatt med Åsa Thorsell. Beslut anslogs den 16 oktober. Sista dag för att överklaga är den 6 november 2018.
 • Laboratorieingenjör (RAÄ-2018-2775)
  Rekrytering av laboratorieingenjör till kulturvårdsavdelningen (RAÄ-2018-2775) är nu avslutad. Det anmälde sig 8 sökande och tjänsten är tillsatt med Ida Stark. Beslut anslogs den 8 oktober. Sista dag för att överklaga är den 29 oktober 2018.

Hur man överklagar ett anställningsbeslut

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.