Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

Beslut om anställning

Anställning som museilärare vid besöksmål Glimmingehus  (RAÄ-2018-198). Tjänsterna är tillsatta med Patrik Fält, Jeanette Ohlin, Mats Larsson, Josefine Svensson, Lina Andersson, Lisa Nylén, Karl Månsson och Kristina Alsvold. Det anmälde sig 29 sökande. Överklagande ska ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast den 10 april 2018.

Anställning som butiksbiträde vid besöksmål Glimmingehus  (RAÄ-2018-196). Tjänsterna är tillsatta med Helena Andersson, Kristina Jarelius och Charlotte Andersson. Det anmälde sig 34 sökande. Överklagande ska ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast den 10 april 2018.

Hur man överklagar ett anställningsbeslut

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.