Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm. Foto: ( CC BY)

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

Beslut om anställning.

Utredare (RAÄ-2021-1202).
Rekryteringen av utredare är nu avslutad. Det anmälde sig 49 sökande och
tjänsten är tillsatt med Ilse Vuijsters Hammarström. Beslut anslogs den 1 juni.
Sista dag för att överklaga är den 21 juni 2021.

Handläggare (RAÄ-2021-1316).
Rekryteringen av handläggare är nu avslutad. Det anmälde sig 17 sökande och
tjänsten är tillsatt med Agnes Cecilia Norberg. Beslut anslogs den 14 juni.
Sista dag för att överklaga är den 4 juli 2021.

   Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

   Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

   Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

    

    

    

    

    

    

    

   För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.