Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm. Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

Beslut om anställning

Rekrytering av digitaliseringssamordnare till arkiv (RAÄ-2018-1785) är nu avslutad. Det anmälde sig 8 sökande och tjänsten är tillsatt med Johan Nordinge. Beslut anslogs den 26 juni. Sista dag för att överklaga är den 17 juli 2018.

Rekrytering av programledare till Staben (RAÄ-2018-1796) är nu avslutad. Det anmälde sig 16 sökande och tjänsten är tillsatt med Lena Johansson. Beslut anslogs den 28 juni. Sista dag för att överklaga är den 19 juli 2018.

 

Hur man överklagar ett anställningsbeslut

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.

Relaterad information