Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm. Foto: (CC BY)

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

 

Beslut om anställning

 • Systemtekniker Visby (RAÄ-2019-776)
  Rekrytering av systemtekniker till It-enheten i Visby är nu avslutad.
  Det anmälde sig 12 sökande och tjänsten är tillsatt med Odette Irakoze.
  Beslut anslogs den 8 april. Sista dag för att överklaga är den 29 april 2019.
 •  Pressansvarig (RAÄ-2019-224)
  Rekrytering av pressansvarig till enheten för kommunikation är nu avslutad.
  Det anmälde sig 22 sökande och tjänsten är tillsatt med Torkel Omnell.
  Beslut anslogs den 8 april. Sista dag för att överklaga är den 29 april 2019.
 •  Marknadskoordinator (RAÄ-2019-581)
  Rekrytering av marknadskoordinator till digital förmedling är nu avslutad.
  Det anmälde sig 20 sökande och tjänsten är tillsatt med Larissa Borck.
  Beslut anslogs den 15 april. Sista dag för att överklaga är den 6 maj 2019
 •  Utställningstekniker (RÄ-2019-411) 
  Rekrytering av utställningstekniker till enheten för teknik och vetenskap är nu
  avslutad. Det anmälde sig 19 sökande och tjänsten är tillsatt med Staffan
  Eriksson. Beslut anslogs den 15 april. Sista dag för att överklaga är den 6 maj 2019.
 • Utställningstekniker (RÄ-2019-410) 
  Rekrytering av utställningstekniker till enheten för teknik och vetenskap är nu
  avslutad. Det anmälde sig 10 sökande och tjänsten är tillsatt med Erik Hagvil
  Beslut anslogs den 15 april. Sista dag för att överklaga är den 6 maj 2019.

 

Hur man överklagar ett anställningsbeslut

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

 

 

 

För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.

Relaterad information