Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm.

Tillsatta jobb

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Riksantikvarieämbetets anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

Beslut om anställning

  • Anställning som verksjurist (2.9.1-3864-2017) vid enheten för juridik på Administrativa avdelningen. Tjänsten är tillsatt med Sofia Kullman och det anmälde sig 9 sökande. Överklagande ska ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast 1 januari 2018.
  • Anställning som handläggare utställningsgarantier och statsbidrag (2.9.1-04372-2017)vid enheten för förvaltningsärenden och bidrag på Kulturmiljöavdelningen. Tjänsten är tillsatt med Julia Rolandsdotter och det anmälde sig 32 sökande. Överklagande ska ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast 1 januari 2018.
  • Anställning som utredare (2.9.1-01587-2017 ) vid enheten utställningar och samlingar på kulturvårdsavdelningen. Tjänsterna är tillsatta med Charlotte Ahnlund Berg och Lina Wennersten och det anmälde sig 38 sökande. Överklagande ska ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast 4 januari  2018.
  • Anställning som arkivarie (2.9.1-2017-4626 ) vid enheten för arkiv på avdelningen för arkiv och bibliotek. Tjänsterna är tillsatta med Jenny Holmén och Hanna Cöster och det anmälde sig 31 sökande. Överklagande ska ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast 5 januari  2018.

Hur man överklagar ett anställningsbeslut

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till oss. Tala om i din överklagan vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Myndigheten lämnar överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

För att kunna pröva överklagandet måste ditt överklagande ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla. Om något är oklart kan du vända dig till Riksantikvarieämbetets personalenhet via vår växel:  08-5191 80 00.