Avan. Foto: ( CC BY)

Nyhetsbrevet För länsstyrelser

Två gånger om året, i maj och november, sammanställer vi nyhetsbrevet “För länsstyrelser” med information om seminarier, nya rapporter, konferenser, ansökningsdatum med mera.

Arbetet med nyhetsbrevet är en aktivitet inom ramen för den aktivitetsplan och överenskommelse om samverkan som har upprättats mellan myndigheterna. Informationen i detta nyhetsbrev är riktad främst till länsstyrelsernas handläggare, till skillnad mot samverkansmötena som rör sig på strategisk nivå.

Prenumerera på nyhetsbrevet för länsstyrelserna

Vi har just nu problem med prenumerationsformuläret.
Vi arbetar på problemet.