Avan. Foto: ( CC BY)

Nyhetsbrevet För länsstyrelser

Två gånger om året, i maj och november, sammanställer vi nyhetsbrevet ”För länsstyrelser” med information om seminarier, nya rapporter, konferenser, ansökningsdatum med mera.

Arbetet med nyhetsbrevet är en aktivitet inom ramen för den aktivitetsplan och överenskommelse om samverkan som har upprättats mellan myndigheterna. Informationen i detta nyhetsbrev är riktad främst till länsstyrelsernas handläggare, till skillnad mot samverkansmötena som rör sig på strategisk nivå.

Nyhetsbrev för länsstyrelser #6 – nov 2023

Nyhetsbrev för länsstyrelser #5 – maj 2023
Nyhetsbrev för länsstyrelser #4 – november 2022
Nyhetsbrev för länsstyrelser #3 – maj 2022
Nyhetsbrev för länsstyrelser #2 – november 2021
Nyhetsbrev för länsstyrelser #1 – juni 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet för länsstyrelserna

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du skickar in din prenumeration samlar vi in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.