Utbildning

Riksantikvarieämbetet erbjuder utbildningar via webb, i publikationer, genom seminarier, möten och workshoppar och även genom mottagande av praktikanter och stipendiater.

Här har vi samlat våra digitala utbildningar (”e-kurser”) inom kulturarvsområdet. Kurserna riktar sig huvudsakligen till yrkesverksamma. De flesta är öppna för alla men kan kräva vissa förkunskaper. Du deltar på distans och i regel i din egen takt.

Vill du även veta vilka andra öppna möten eller utbildningar som vi anordnar så håll koll i vårt Kalendarium.

E-kurser

Just nu finns följande e-kurser tillgängliga:

Tillgängliga natur- och kulturområden

En e-utbildning för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer

Denna utbildning är framtagen av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket och riktar sig till de som arbetar med förvaltning, information, områdesskydd och friluftslivsfrågor i skyddade natur- och kulturmiljöer. Den huvudsakliga målgruppen är personer, även chefer, på länsstyrelserna. Men vi hoppas att även kommuner eller andra berörda genomför utbildningen.

Webbutbildningen är uppdelad i 6 kapitel, med flera avsnitt i varje kapitel, som handlar om:

  • Begrepp och myndigheters roll och ansvar.
  • Lagar och regler
  • Universell utformning för tillgänglighetsarbetet
  • Planering, kartläggning och målformulering
  • Utformning av åtgärder
  • Genomförande av åtgärder

Handboken som utbildningen är baserad på finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till handboken.
Här finns också information om Naturvårdsverkets arbete samt vägledning och stöd.

Det finns två kursinloggningar. En ny med röstuppläsning och en utan. Det går att logga in på båda. Alla nya användare ska använda den nya länken. Har du redan inloggningsuppgifter rekommenderas att du avsluta kursen via den gamla länken, annars startar kursen från början. Den gamla länken kommer tas bort 1 december 2021.

Klicka här för att registrera dig och gå kursen. Ny länk.

Klicka här för att registrera dig och gå kurs. Gammal länk.

Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

Kursen är öppen för alla, men den är speciellt lämplig för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

Ohälsosamma ämnen i samlingar

Museisamlingar kan innehålla en mängd olika gifter som kan innebära arbetsmiljörisker. E-kursen ”Ohälsosamma ämnen i samlingar” riktar sig särskilt till dig med personalansvar men även till dig som arbetar i eller med samlingar, som samlingsförvaltare, konservatorer, kuratorer eller lokalvårdare.

Kursen är uppdaterad 2021 och numera syntolkad och tillgänglig för alla enligt internationella standarder baserade på webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG) 2.1. Kursen tar ca 30 minuter att genomföra. Den fungerar på alla datorer, plattor och telefoner.

Öppna kursen här direkt utan att registrera dig.

Vill du veta mer om samlingsförvaltning så hittar du det under För museer/Samlingsförvaltning.