Bild på person med laptop.
E-utbildning - när och var du vill. Foto: ( CC BY)

Utbildning

Riksantikvarieämbetet erbjuder utbildningar via webb, i publikationer, genom seminarier, möten och workshoppar och även genom mottagande av praktikanter och stipendiater.

Här har vi samlat våra digitala utbildningar (”e-kurser”) inom kulturarvsområdet. Kurserna riktar sig huvudsakligen till yrkesverksamma. De flesta är öppna för alla men kan kräva vissa förkunskaper. Du deltar på distans och i regel i din egen takt.

Vill du även veta vilka andra öppna möten eller utbildningar som vi anordnar så håll koll i vårt Kalendarium.

E-kurser

Just nu finns följande e-kurser tillgängliga:

Tillgängliga natur- och kulturområden

En e-utbildning för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer

Denna utbildning är framtagen av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket och riktar sig till de som arbetar med förvaltning, information, områdesskydd och friluftslivsfrågor i skyddade natur- och kulturmiljöer. Den huvudsakliga målgruppen är personer, även chefer, på länsstyrelserna. Men vi hoppas att även kommuner eller andra berörda genomför utbildningen.

Handboken som utbildningen är baserad på finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till handboken

Webbutbildningen är uppdelad i 6 kapitel, med flera avsnitt i varje kapitel, som handlar om:

  1. Begrepp och myndigheters roll och ansvar.
  2. Lagar och regler
  3. Universell utformning för tillgänglighetsarbetet
  4. Planering, kartläggning och målformulering
  5. Utformning av åtgärder
  6. Genomförande av åtgärder

Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

Kursen är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

Fornreg

Det här är en utbildning i registreringsverktyget Fornreg som i första hand riktar sig till dig som producerar och bearbetar fornminnesinformation i Kulturmiljöregistret.

I utbildningen kommer du få kunskap om hur du ansöker om behörighet i Fornreg och vilka behörighetsroller som finns. Det finns instruktionsvideos för hur du administrerar arkeologiska uppdrag och deras resultat, samt hur du registrerar och redigerar information om fornlämningar med mera för externa registrerare och länsstyrelsens handläggare.

Kursen är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg.

OBS! Utbildningen är lite föråldrad eftersom det skett mindre förändringar i gränssnittets utseende samt en del tillägg av funktionalitet sedan den togs fram.

Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

Ohälsosamma ämnen i samlingar

Museisamlingar kan innehålla en mängd olika gifter som kan innebära arbetsmiljörisker. E-kursen ”Ohälsosamma ämnen i samlingar” riktar sig särskilt till dig med personalansvar men även till dig som arbetar i eller med samlingar.

E- kursen uppdateras och görs tillgänglig enligt internationella standarder av webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG) 2.1. Kursen kommer att läggas upp här i början av mars 2021.