Pigment med kadmium som kan vara cancerframkallande.Foto: Lina Wennersten, Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Kurser

Museisamlingar kan innehålla en mängd olika gifter som kan innebära arbetsmiljörisker. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ny e-kurs om ohälsosamma ämnen.

Den riktar sig särskilt till dig med personalansvar men även till dig som arbetar i eller med samlingar.

Klicka här för att registrera dig och gå kursen!