Höstmötet

Höstmötet är Riksantikvarieämbetets mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling. Ett tillfälle att stanna upp i arbetsvardagen, tänka nya tankar, hjälpa varandra med svar på svåra frågor och få inspiration till fortsatt arbete.

Riksantikvarieämbetets Höstmöte vill ge utrymme till diskussionen om hur kulturarvsarbetet kan bidra till samhällsutvecklingen så att alla, oavsett ursprung, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.

Nästa Höstmöte äger rum den 6-8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. I år, 2017, tar vi paus för att fullt ut fokusera på vårt nya vidgade uppdrag.

Tidigare Höstmöten

Det senaste Höstmötet genomfördes i november 2016 på Nalen, mitt i Stockholm, men startade med en utflyktsdag i samarbete med Världskulturmuseerna i Stockholm. Varmt välkommen att via vår Youtube-kanal ta del av vad som hände under tre intressanta dagar, den 8–10 november. Temat var ”Jämlikhet inför det förflutna”. På vår Youtube-kanal kan du hitta det och några tidigare höstmöten.

Har du frågor? Hör av dig på hostmote@raa.se eller på twitter #hostmote.

 

Dela sidan på