Carl Erik Suneson, Miliseum, Public Domain

Två barn, en pojke och en flicka, klädda i kappa och hatt. Sitter på röret till en gammal kanon. Med tegelvägg i bakgrunden.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: