Driftinformation

Ändringar i K-samsök 8:e juni 2022

Kommande ändring i K-samsöks protokoll: auktoritetslänkar
För att K-samsöks data ska mer gestalta riktiga länkade data grafer kommer en ändring att införas i protokollet fr.o.m 8:e juni 2022. Följande attributen kommer att deprikeras:

  • nameAuth + nameId
  • periodAuth + fromPeriodId & toPeriodId
  • placeTermAuth + placeTermId

Dessa attribut förekommer i dagsläget i par, med max en förekomst av *Auth attributet – som tar början på en URI som värde – och ev. flera värden på *Id – som tar slutet (”slug”) på URI:n. Tillsammans utgör de en eller flera länkar till auktoritetsposter för personer, kronologiska perioder, och platser.

Detta går dock emot principerna för RDF länkade data, och attributen ska därför ersättas av nya

  • agent
  • fromPeriod & toPeriod
  • placeTerm

…som alla tar fullständiga URI:er som värden. Fördelen med detta är inte bara att sådana auktoritetslänkar följer RDF-modellen, utan även att man nu ska ha möjligheten att länka till auktorititetsposter från flera olika källor, istället för att vara begränsad till ett enda värde på *Auth som alla *Id måste förhålla sig till.

I samband med denna ändring kommer även den liknande eventAuth att döpas om till event, och även den ta fullständiga URI:er som värde.

Dessa gamla attributen deprikeras. Vi uppmanar våra datapartners att ändra i sina mappningar och framöver leverera auktoritetslänkar enligt de nya attributen agent, fromPeriod, toPeriod, placeTerm, och event. Poster som skördas med de gamla attributen kommer automatiskt att mappas om till de nya genom att slå ihop *Id-attributen med sina resp. *Auth för att skapa fullständiga URI:er till de motsv. nya attributen. Utdata från kulturarvsdata.se-URI:er och API:et kommer fr.o.m. 8:e juni 2022 att använda de nya attributen, inte de gamla, även om indatan levereras med de gamla.

Tillämpningar som bygger på K-samsöks data: om ni tar del av de deprikerade attributen, se till att uppdatera så att ni använder de nya istället.

Datapartners: om ni idag levererar data med de gamla attributen, uppdatera gärna er port för att använda de nya istället – och ta del av möjligheten att länka till riktiga auktoritetsposter!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: