Återblick Höstmöte 2012

Temat 2012 var ”Kulturarvet och det civila samhället”. Vi frågade oss bland annat vad det innebär att ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Mötet livesändes och några föredrag finns fortfarande att se på Youtube.

Höstmötet Live på Bambuser

På Bambuser kunde man följa oss live under Höstmötet 2012 i Malmö. För att se på någon specifik programpunkt eller talare så finns de på Youtube och går att se längre ner på sidan.

Tema

Höstmöte 2012 hade temat ”Kulturarvet och det civila samhället”. Vad innebär att ansvaret för kulturmiljön delas av alla? På vilka sätt vill människor engagera sig idag? Hur kan vi skapa nya och bättre förutsättningar för det civila samhället och kulturarvets möjligheter?

De ideella krafterna har i mångt och mycket byggt upp kulturarvet och hållit det tillgängligt. Kulturarvet berör, engagemanget förflyttas från föreningsliv till andra ideella insatser och nya kanaler. Vi vill ta vara på medborgarnas och civilsamhällets engagemang för kulturarvet och kulturmiljön. Hur kan du och jag, myndigheter och det civila samhället samverka för kulturarvets bästa? Det ville vi diskutera på 2012 års Höstmöte.

Regeringens definition ”Det civila samhället”
Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena – skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet – där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.

(http://www.regeringen.se/sb/d/1982)

Presentationer

Här har vi samlat (i förekommande fall) presentationer i pdf-format för de föredrag som visades vi årets Höstmöte. OBS! Vill du återanvända presentationerna för annat än eget bruk ber vi dig kontakta respektive föreläsare direkt.

Länklista

Staffan Tapper – Historik Stadionområdet och Malmö FF
Tobias Harding – En blick av det svenska civilsamhället
Mats Wagndal – Siffror på frivillighet och kultur
Lennart Guldbrandsson – Rätten till allas kulturarv
Ebba Lisberg-Jensen och Pernilla Ouis – Framåtspaning
Jan Nordwall – Framåtspaning
Cooper&Gorfer – Gemensamma minnen

Vill du se hela föredraget hittar du Höstmötets spellista på Youtube uppdelat per talare och programpunkt.