Kulturminister Alice Bah Kuhnke
Kulturminister Alice Bah Kuhnke inleder höstmötet 2015. Foto: ( CC BY)

Återblick Höstmöte 2015

Temat för Höstmötet 2015 var ”Kampen om kulturarvet”. Programmet präglades av det arbete som pågick med att ta fram en vision för kulturmiljöarbetet.

 

Alla filmer från onsdagens program:

Dag 1 – 11 november

Höstmöte 2015 öppnas och invigs

Riksantikvarie Lars Amréus hälsar välkommen och förklarar tillsammans med moderator Johanna Koljonen årets Höstmöte öppnat. Kulturminister Alice Bah Kuhnke inviger Höstmötet.

Tillsammans är vi fler

Lars Amréus, tillsammans med Mats Persson generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer, följer upp samarbetet från vårmötet 2014.

Inledande tankar: Kenan Malik

Den brittiske författaren, journalisten och forskaren Kenan Malik har under de senaste tjugo åren formulerat idéer om utvecklingen mot ett samhälle som karaktäriseras av mångfald och pluralism. Här talar han om det paradigmskifte som skett i dagens samhälle; förhållandena mellan identitet, migration, kulturarv och uppfattningar om tillhörighet och samhörighet. Han reflekterar även över kulturellt ägarskap och om vi i vår strävan mot pluralism riskerar att återskapa nya former av essentialistiska uppfattningar?

Kenan Malik, författare och debattör
Qaisar Mahmood, chef för Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning, ställer frågor

Föreläsningen hålls på engelska.

Kulturarv och rörliga identiteter i Europa

Människor och idéer förflyttar sig allt snabbare över gränser och våra behov av att manifestera identitet och tillhörighet med kopplingar till kulturarv och platser får nya innebörder. Tillvaron kan då uppfattas som mer komplex. Ett av kulturmiljöarbetets uppdrag är att bidra till utvecklingen av ett hållbart och demokratiskt samhälle. Hur kan kulturmiljöarbetet skapa förutsättningar för människor att ”kulturarva”, att röra sig fritt mellan identiteter och skapa öppna och tillåtande miljöer?

Medverkande:
Kenan Malik, författare och debattör
Arna Mackic, arkitekt och debattör
Maria Jansén, ordförande för Riksförbundet Sveriges museer

Riksantikvarie Lars Amréus ställer frågor.

Föreläsningen hålls på engelska.

Informationstavla eller måltavla – hur skyltas kulturarv?

Vi ser ständigt nya fall av kulturmiljöer som plundras som en del i pågående väpnade konflikter, där ödeläggelsen av världsarvsstaden Palmyra är ett aktuellt exempel. Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår; de krokar på vilka vi kan hänga upp våra uppfattningar och berättelser om kulturarv, identitet och hemvist. Vem har rätt att förstöra eller bevara i ett samhälle där förändringen är lika giltig som det statiska tillståendet och konserverandet? Hur kan vi komma bort från krav på ägarskap och ursprung och istället etablera framgångsrika samarbeten för att motverka de processer som leder till att kulturarv används som måltavla i politiska och religiösa konflikter?

Medverkande:
Elene Negussie, världsarvssamordnare Region Gotland
Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola
Mattias Legnér, professor i kulturvård vid Uppsala universitet
Knut Weibull, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet

Samtalsledare: Johanna Koljonen, Höstmötets moderator

Som man ropar i skogen får man svar

Här förflyttar vi oss från det globala perspektivet till ett samtal om skogens kulturlandskap och dess relevans för oss som lever i Sverige idag. Vad är det som gör att vissa spår från historien känns angelägna och andra inte – till exempel en kolbotten eller den blandade gammelskogen? Skogen, liksom dagens samhälle, karaktäriseras av förändring. Hur kan man kvalitetssäkra de spår från historien som medvetet eller omedvetet väljs bort och försvinner?

Medverkande:
Björn af Kleen, journalist och författare
Sven-Olov Karlsson, journalist och författare
Eva Myrdal, arkeolog och senior forskare, Statens museer för världskultur

Samtalsledare: Maciej Zaremba, debattör och författare

Utmärkelsen Årets kulturmiljökommun och Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Utmärkelse ”Årets kulturmiljökommun” presenteras

Priset är ett pilotprojekt i samarbetet för regional utvecklingssamverkan med Västernorrland, Västra Götaland och Skåne. Kommunerna Kramfors, Landskrona och Trollhättan tilldelas 2015 års pris för att de enligt motiveringen ”bedriver ett angeläget kulturmiljöarbete i sina kommuner och som kan inspirera andra kommuner”.

Årets förtjänstmedaljör tillkännages

Riksantikvarieämbetet delar varje år ut Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till någon eller några som gjort förtjänstfulla insatser för kulturmiljön. Vem eller vilka tillkännages under Höstmötet och priset delas ut till årets vinnare.

Tack för idag

Lars Amréus och Johanna Koljonen reflekterar över dagen och informerar oss om kvällen och morgondagens program.

Dag 2 – 12 november – Seminariedag

Inledning och presentation av workshops

 

Seminarium 1 – Bebyggelse – perspektiv från omvärlden

Hur hanteras de delar av stadsbebyggelsen som förstörs eller väljs bort? I detta första seminarium om bebyggelse ges exempel på perspektiv från två olika städer, Amsterdam i Europa och Alexandria i Nordafrika.

Medverkande:
Arna Mackic, arkitekt vid RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances)
Ronald Rietveld, arkitekt vid RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances)
Mohamed Gohar, arkitekt och initiativtagare till Descriptions of Alexandria

Seminarium 3 – Bebyggelse – perspektiv från Sverige

Vi får ta del av erfarenheter från det praktiska arbetet med kulturmiljöfrågor i stadsutvecklingen samt ett forsknings- och utvecklingsprojekt som resulterat i publikationen ”Offentlig konst – Ett kulturarv”. Avslutande reflektioner sker med utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets ”Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval”.

Medverkande:
Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie och chef för Stockholms stadsmuseum
Karin Hermerén, doktorand institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Cissela Génetay, utredare Riksantikvarieämbetet
Ulf Lindberg, utredare Riksantikvarieämbetet

Seminarium 4: 1 + 1 = 3 Medskapande i praktiken

Medverkande:
Fredrik Gunnarsson, Kalmar Läns museum
Lotta Fernstål, Historiska museet
Anna Arnberg, Stiftelsen Kulturmijövård
Kajsa Hartig och Sven Rentzhog, Nordiska museet

Samtalsledare: Åsa Magnusson, Statens Historiska museer

Seminarium 5: Kalejdoskop presenterar nästa steg: Verktyg och berättelser

Medverkande:
Mia Geijer, antikvarie, Länsstyrelsen i Örebro län,
Mats Riddersporre, enhetschef för kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Skåne län,
med gäster.

Seminarium 6 – Filmvisning ”Hemland” av Sara Broos

Filmskaparen Sara Broos har i den dokumentära kortfilmen ”Hemland” följt den unga kvinnan Raghad Kanawati från Syrien, som hamnat på en flyktingförläggning i Värmland.

Seminarium 7 – Digital nog eller behöver du få fart på tillgänglighetsarbetet?

Ett seminarium om tillgänglighet och användbarhet i den digitala sfären – vad, varför och hur?

Medverkande:
Hans von Axelson, utredare med ansvar för standardiseringsfrågor på Myndigheten för delaktighet
Pär Lannerö, projektledare för Vägledningen för webbutveckling, Post- och telestyrelsen.

Seminarium 8: Fokus Dans – Mänskliga språk i rörelse

Medverkande:
Björn Säfsten, koreograf
Allison Ahl, dansare
Sebastian Lingserius, dansare

Introduktion:
Magnus Nordberg, dansproducent Nordberg Movement

Avslutning – Tillsammans är vi fler

Vi får höra åtta andra myndigheters generaldirektörer, eller deras företrädare, berätta om hur de arbetar för att bevara, använda och utveckla kulturarvet – nu och i framtiden.

Medverkande myndigheter:
Boverket – Bo Söderberg, chef Analysavdelningen
Havs- och vattenmyndigheten – Ingemar Berglund, tf. generaldirektör
Jordbruksverket – Andreas Mattisson, enhetschef
Naturvårdsverket – Björn Risinger, generaldirektör
Skogsstyrelsen – Monika Stridsman, generaldirektör
Statens fastighetsverk – Björn Anderson, generaldirektör
Trafikverket – Johan Bergkvist, nationell samordnare för kulturmiljöfrågor
Länsstyrelserna – Lennart Johansson, länsråd i Kronobergs län

Introduktion: Lars Amréus
Eva Carron
, verksamhetschef/bitr. länsråd Länsstyrelsen Västernorrland och
Qaisar Mahmood
, chef för Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning, ställer frågor

Bilder från Höstmötet 2015 för nedladdning

Riksantikvarieämbetets höstmöte 2015