Återblick Höstmöte 2016

Temat 2016 var ”Jämlikhet inför det förflutna”. Höstmötet startade med en utflyktsdag i samarbete med Världskulturmuseerna i Stockholm. Under tre dagar gjorde vi en djupdykning in i temat genom tankeväckande föreläsningar, seminarium, filmvisningar, intervjuer och workshops.

Höstmötet 2016 startade den 8 november med en upptäcktsresa i samarbete med Världskulturmuseerna. Själva konferensen ägde rum på Nalen den 9–10 november. Under tre dagar ville vi djupdyka in i temat ”Jämlikhet inför det förflutna” genom tankeväckande föreläsningar, seminarium, filmvisningar, intervjuer och workshops.

 

Gemensam vision för kulturmiljöarbetet

Riksantikvarieämbetet har i samverkan med ett stort antal aktörer formulerat en vision för kulturmiljöarbetet till 2030. Nu är det dags att förverkliga visionen om att alla oavsett bakgrund kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. 2016 års Höstmöte tog sats ur rubriken ”Jämlikhet inför det förflutna” och handlar om hur det vi kallar kulturarvande – hur vi förhåller oss till spår av mänskligt liv i det förflutna – kan väcka nyfikenhet och engagemang vid mötet med andra människor.

Kulturarv finns i alla människors vardag och hur vi interagerar med kulturarvet är avgörande för hur vi uppfattar omgivningen. Upplevelsen bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet, delaktighet och en förståelse för vår plats i tiden. Genom utforskandet av det förflutna, tränas förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva.

Programmet 2016

2016 års program tog upp ämnen som är relevanta för hela kulturarvsområdet, inklusive kulturmiljö, museer och arkiv och bibliotek. Du kunde möta föredragshållare som, utifrån sina yrkesroller, bidrog med jämlikhets- och mångfaldsperspektiv på aktuella frågor i kulturarvsarbetet.

Under dessa tre dagar ville vi djupdyka in i en ekvation för en socialt hållbar utveckling, genom tankeväckande föreläsningar, seminarium, filmvisningar, intervjuer och workshops.

Varmt välkommen att via vår Youtube-kanal ta del av vad som hände då, den 8–10 november 2016, och vid några tidigare höstmöten.

Har du frågor? Hör av dig på hostmote@raa.se eller på twitter #hostmote.