Åsa Wikforss

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet samt ledamot i Svenska Akademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Wikforss forskar om kunskapens natur och om språk och tanke. Hon har skrivit debattartiklar om skolans kunskapssyn och medverkat i olika populärvetenskapliga sammanhang, bland annat Vetenskapens värld i Sveriges Television samt Filosofiska rummet, Vetandets värld och Kropp och själ i Sveriges Radio.

I boken ”Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender”, undersöker hon begreppet fakta-och kunskapsresistens ur ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den. På höstmötet kommer Åsa Wikforss att behandla var vetenskap och kunskap om historien platsar i striden om verkligheten.