Lynn Meskell

Lynn Meskell är Professor of Humanities and Sciences vid Institutionen för antropologi vid Standford University och A.D. White Professor-at-Large vid Cornell University.

Meskell är en av världens ledande forskare inom Social Archaeology, Heritage Ethics och Archaeological Ethnograpy. Meskell är redaktör för tidskriften Journal of Social Archaeology och hennes senaste bok A Future in Ruins: UNESCO, World Heritage and the Dream of Peace presenterar en studie av UNESCO som institution och undersöker de politiska förhållanden som rör dagens internationella kulturarvsarbete.

På årets höstmöte kommer Lynn Meskell att tala om arkeologisk praxis, kulturaravsarbete och internationell politik i skärningen mellan universella värden och konventioner och betoningen av det nationella och det lokala, under rubriken: Engineering Internationalism: Colonialism, the Cold War and UNESCO’s Victory in Nubia.