Vy över lokalen vid höstmötet 2018.
Publikvy från Höstmötet 2018 på Münchenbryggeriet. Foto: ( CC BY)

Om Höstmötet

Riksantikvarieämbetets höstmöteskonferens är en vartannat år återkommande mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling. Syftet är att lyfta angelägna ämnen som kan vara till inspiration i fortsatt arbete. Tema och form kan variera år från år.

Riksantikvarieämbetets höstmöte är en inspirerande konferens som vänder sig särskilt till myndigheter, intresseorganisationer och andra verksamma inom kulturmiljö på arenan för en hållbar samhällsutveckling. Ett tillfälle där vi tillsammans kan ta del av nya perspektiv och hämta inspiration inför gemensamma utmaningar och frågor.

Höstmötet vill ge utrymme till diskussionen om hur kulturarvsarbetet kan bidra till samhällsutvecklingen så att alla, oavsett ursprung, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.

För aktuella datum följ oss på  www.raa.se/hostmote

Återblick till tidigare höstmöten

Här hittar du filmer, teman och information om talare och program från tidigare års höstmöten.