Om Höstmötet

Höstmötet är en mötesplats för myndigheter, intresseorganisationer och andra verksamma på kulturarvsområdet och arenan för samhällsutveckling. Ett tillfälle där vi kan ta del av nya perspektiv och hämta inspiration inför gemensamma utmaningar och frågor.

Riksantikvarieämbetets Höstmöte vill ge utrymme till diskussionen om hur kulturarvsarbetet kan bidra till samhällsutvecklingen så att alla, oavsett ursprung, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Programmet för Höstmötet 2018 har rubriken ”Kulturarv i en föränderlig värld – när det konstanta är rörelse”. 

Varje Höstmöte har sitt tema

Här kan du se teman för alla Höstmöten, ända tillbaka till 1979.

Här är några som varit med…
Foto: Fredrik Wahlström (CC BY)