Om Höstmötet

Höstmötet är en mötesplats för myndigheter, intresseorganisationer och andra verksamma på  arenan för en hållbar samhällsutveckling. Ett tillfälle där vi kan ta del av nya perspektiv och hämta inspiration inför gemensamma utmaningar och frågor. Nästa gång är den 4-5 november 2020.

Riksantikvarieämbetets Höstmöte vill ge utrymme till diskussionen om hur kulturarvsarbetet kan bidra till samhällsutvecklingen så att alla, oavsett ursprung, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.

Varje Höstmöte har sitt tema

Här kan du se teman för alla Höstmöten, ända tillbaka till 1979.