Om Höstmötet

Höstmötet är Riksantikvarieämbetets mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling. Ett tillfälle där vi kan stanna upp i arbetsvardagen, tänka nya tankar, hjälpa varandra med svar på svåra frågor och få inspiration till fortsatt arbete.

Riksantikvarieämbetets Höstmöte vill ge utrymme till diskussionen om hur kulturarvsarbetet kan bidra till samhällsutvecklingen så att alla, oavsett ursprung, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Programmet för Höstmötet 2018 har rubriken ”Kulturarv i en föränderlig värld – när det konstanta är rörelse”. 

Varje Höstmöte har sitt tema

Här kan du se teman för alla Höstmöten, ända tillbaka till 1979.

Här är några som varit med…
Foto: Fredrik Wahlström (CC BY)