Digitalt museimöte

…i väntan på nästa Vårmöte

Coronapandemin har fått många institutioner att växla över till mer digitala arbetssätt och verktyg. Allt fler analoga besök och arbetssätt har ersatts av digitala alternativ och det har, även om det för vissa är en välbekant utveckling, för många inneburit stora utmaningar kopplat till bland annat organisation, kompetens och ekonomi. Har pandemins konsekvenser gjort det tydligt att en affärsmodell och verksamhet som fortfarande utgår från fysiska besök och en museibyggnad som norm, är sårbarare än vi trott? Har samhällets digitala transformation gjort det fysiska mötet med kulturarvet än mer attraktivt?

Digitalt museimöte kommer vi bland annat får lyssna på representanter från branscher som kommit längre i sin digitala transformation och ta del av deras erfarenheter och tankar om hur de utvecklade sin verksamhet och affärsmodell efter de nya utmaningarna. Vi kommer också föra ett samtal med kulturminister Amanda Lind och dela ut priset Årets museum.

Under konferensens andra dag fördjupar vi oss i erfarenheter kring hur vi kan skapa hållbarhet och vilka långsiktiga effekter den digitala transformationen kan tänkas ge. Det blir även en hel del praktiknära exempel på hur olika museer ställt om för att möta sina besökare digitalt och hur samspelet mellan ny teknik och gamla berättelser kan se ut.

Digitalt museimöte arrangeras av Sveriges Museer, Riksantikvarieämbetet och Gotlands Museum och finansieras av Riksantikvarieämbetet. Det är kostnadsfritt för dig som deltar.

Se Digitalt museimöte i efterhand

Missade du Digitalt museimöte 7–9 september eller vill du se något särskilt inslag i repris? Följde du ena eftermiddagsspåret dag 2, men vill också ta del av det andra spåret? Nu finns de redigerade och textade filmerna från konferensen tillgängliga på YouTube. Länken nedan går en spellista med dels konferensen i sin helhet och dels respektive halvdag (dag 1, dag 2 förmiddag och dag 2 eftermiddag) i separata filmer. Observera att det inte är samma länk som under konferensen. Se konferensen här.

Sändning och länkar

Vi sänder både från en studio i Visby och från en i Stockholm, samt tar in föreläsare via länk från andra delar av landet och världen. Du kan delta mer interaktivt via Zoom (anmälan krävs för att få länken) eller följa mötet live via YouTube.

Anmäl dig här. (Anmälan har stängt)

Länk till mötet i Zoom skickas ut till anmälda deltagare under fredagen den 4 september, eller därefter om du anmäler dig senare. Har du anmält dig, men ännu inte fått några länkar – det kan ha fastnat i ditt spam-filter. Kolla där, annars hör av dig till digitalt.museimote@raa.se.

YouTube-länkar:
Dag 1, måndagen den 7 september: https://youtu.be/3aX9VWmGmNU (ej aktuell längre)
Dag 2, tisdagen den 8 september (OBS! endast Visby-spåret på eftermiddagen): https://youtu.be/1sWuFcwddxo (ej aktuell längre)

Hela dag 1 samt fram till lunch dag 2 kommer att teckenspråktolkas. För att ta del av teckenspråkstolkningen behöver du föranmäla dig för Zoom-länk.

Det kommer att gå att se konferensen på YouTube i efterhand. Den direktstreamade versionen kommer dock först att plockas ner för redigering och textning. Det är dock oklart hur lång tid denna redigering kommer att ta, men den kommer att komma.

Twitter: #museimöte

Om du har du några frågor rörande Digitalt museimöte, före eller under konferensen, kontakta digitalt.museimote@raa.se.

Uppförandekod/Code of Conduct

Digitalt Museimöte 2020 strävar efter att skapa en respektfull, inkluderande, positiv och jämställd upplevelse där alla känner sig och är välkomna.

Det är en självklarhet att mötet, inklusive tillhörande kommunikationsplattformar såsom chatt eller diskussionsgrupper, är fria från hat, hot eller trakasserier. Tänk på att trakasserier kan innebära alla former av ovälkomna verbala eller icke-verbala uttryck relaterat till ålder, utseende, etnicitet, könsidentitet, läggning, status eller livsstil med mera.

För ytterligare inspiration och tips rekommenderar vi DLF Code of Conduct – https://www.diglib.org/about/code-of-conduct/.

Brott emot dessa riktlinjer innebär att ditt inlägg kan modereras, grövre avsteg kan resultera i omedelbar avstängning från mötet. Vid brottsliga tillmälen sker obligatorisk polisanmälan.

 

________________________

Program

 

Måndagen den 7 september

Moderatorer: Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Museer och Eric Fugeläng, Riksantikvarieämbetet.

12.45–13.00 | Sändningen startar

Med teknikgenomgång från 12.50.

13.00–14.00 | Inledande timme

Välkommen!

Maria Jansén, Sveriges Museer, Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet och Susanne Thedéen, Gotlands Museum hälsar väkomna.

Kulturminister Amanda Lind

Anförande och samtal.

Årets museum

Presentation av de nominerade museerna. Amanda Lind delar ut priset.

14.00–15.00 | Digitala möjligheter och utmaningar

För museerna har digitaliseringen, inte minst under pandemin, blivit ett viktigt verktyg för att möta besökarna. Men vilken problematik kan den medföra och vilka möjligheter kan den bidra till? Hur får man ekonomin att gå ihop? Vilken organisation krävs? Vilka fällor bör man undvika? Lyssna på experter från media-, universitet- och museibranschen om deras bra och dåliga erfarenheter.

Unn Edberg, chefredaktör och VD på tidningen Vi, Per Cullhed från Alvin, Uppsala universitetsbibliotek samt Malin Grundberg, museichef, Livrustkammaren berättar om erfarenheter i sin respektive bransch, varefter alla tre samlas i ett panelsamtal.

15.00–15.30 | Paus

15.30–16.00 | Reflektioner, framtids- och trendspaningar om dagen och nuläget – covid-19

Samtal mellan Maria Jansén, Lars Amréus och Susanne Thedéen.

Panelen bjuder på några regionala, nationella och internationella perspektiv på dagens samtal. Hur går det för musei- och kulturarvsarbetet i stort? Vilka effekter tror vi pandemin kommer ha på lite längre sikt och vad kan vi göra tillsammans för att fånga möjligheterna och klara utmaningarna som digitaliseringen innebär? Under passet kommer vi på samma tema också få ta del av en handfull korta inspel från olika museers runt om i landet.

16.00–16.15 | Avslutande sammanfattning av dagen

med våra moderatorer Jeanette Gustafsdotter och Eric Fugeläng.


Tisdagen den 8 september

09.45–10.00 | Sändningen startar

Med teknikgenomgång från 9.50.

10.00–10.15 | Introduktion till dag 2

med våra moderatorer Jeanette Gustafsdotter och Eric Fugeläng.

10.15–11.45 | I det långa loppet

Hållbarhet och långsiktiga effekter i den digitala transformationen.

Digitaliseringen är inget projekt – det är en långsiktig förändring som sker inom alla museets verksamheter. Trots det är många investeringar i digitala verktyg, tjänster och kanaler inom museisektorn projektbaserade, med tidsbegränsade resurser. Under coronapandemin har även allt fler institutioner upptäckt möjligheterna med att nå sina målgrupper genom digitala kanaler och aktiviteter. Nu är frågan om dessa förändrade arbetssätt blir permanenta och blir en del av institutionens strategiska och långsiktiga arbete för hållbara effekter. I detta spår kommer vi att möta aktörer med mångårig erfarenhet av digital transformation och med dem diskutera vilken skillnad deras långsiktiga investeringar och aktiviteter i digitala kanaler gjort under COVID-19-pandemin.

Samtal med Aron Ambrosiani, Nordiska museet, Karin Nilsson, Statens historiska museer, Jonas Heide Smith, SMK – Statens Museum for Kunst, Köpenhamn samt Chao Tayiana, African Digital Heritage.
Moderator: Larissa Borck, Riksantikvarieämbetet.

OBS! Delar av programpunkten hålls på engelska.

11.45–13.00 | Lunchpaus

med möjlighet till lunchchatt i smågrupper (föranmälan för länk).

13.00–14.00 | Valbara spår

Från studion i Stockholm:

Att nå längre och möta alla på andra sätt

Offentligt finansierade museer förväntas nå ”alla” inom de geografiska/administrativa områden man har särskilt ansvar för. I praktiken har det av omöjligt men internet och digitala medier möjliggör en annan räckvidd än traditionell publik verksamhet. Samtidigt råder olika förutsättningar inom museisverige för att agera på digitala medier. Begränsade resurser nämns ofta som hindrande faktorer. Samtidigt finns andra skäl som mer handlar om att etablera andra/nya arbetssätt. I detta pass möter vi museiaktörer som valt att arbeta mer strategiskt med webben. Här kommer vi inte prata så mycket om exakt vad man åstadkommit, utan istället lära oss mer om hur omställningen gått till, alltså mer utifrån ett ledningsperspektiv. Varför har man valt att arbeta mer strategiskt, vad har inspirerat, vilka är drivkrafterna? Hur har man som (formell eller informell) ledare valt att agera för att ställa om till nya arbetssätt?

Vi hoppas att även du som deltar i seminariet bidrar med dina egna erfarenheter av att arbeta med förändring med utgångspunkt i en snabbt föränderlig medievärld.

Medverkande: Jerker Pettersson, digital strateg, Psykiatriska museet, Västervik och Stefan Johansson, avdelningschef Innehåll och lärande, Världskulturmuseerna.
Moderator: Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet.

Från studion i Visby:

Publika möten med fysisk distans

Under coronapandemin har museernas publika verksamhet anpassats för att minska risken för smittspridning. Många har ställt in såväl gruppvisningar som föreläsningar. På vilka sätt kan vi möta publiken under rådande omständigheter? Vilka lärdomar har dragits hittills av vad som fungerar och vad som inte gör det? I detta samtal delar vi erfarenheter och strategier inför hösten. Samtalet är en fristående fortsättning på det K-samtal som hölls i juni inför sommarsäsongen.

Samtal med bland andra Mats Persson, museichef för Marinmuseum, Camilla Carlberg, avdelningschef för Förmedling på Moderna Museet, Elin Lydahl, vd för Tom Tits Experiment, Gunhild Eriksson, avdelningschef för Värdskap och fastighet på Tekniska museet, och från Sala Silvergruva Andreas Vollmer, marknadsföringsansvarig, och Niklas Ulfvebrand, verksamhetsutvecklare.
Moderator: Lina Wennersten, Riksantikvarieämbetet.

14.00–15.00 | Valbara spår

Från studion i Stockholm:

Ge liv åt en ruin utan att bli ruinerad

Projektionsteknik är ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt att utan permanenta installationer återskapa, förstärka och förmedla det förflutna på plats i en byggnad eller annan kulturarvsmiljö. Föredraget presenterar exempel och erfarenheter från ett praktiskt experiment med projektionsteknik som stöd för guidning och upplevelser i Helge Ands ruin, Visby. Experimentet genomfördes i nära samarbete med Gotlands museums guider, och experimentet belyser särskilt hur mänskliga kunskaper och berättande kan samverka med och förstärkas av digital teknik.

Med Viktor Lindbäck, Riksantikvarieämbetet och Lars Kruthoff, Gotlands Museum.

Från studion i Visby:

Museum + Näringsliv = sant?

Hur kan museer och företag hitta hållbara former för samarbeten i framtiden?

I det här samtalet får vi träffa entreprenörer som hittat former för samarbeten med museer och ta del av deras erfarenheter. Tillsammans med representanter från museer diskuterar vi vilka incitament det finns för samarbete idag, hur kan näringsliv och museer hitta hållbara former för samarbeten i framtiden. Museets roll som leverantör av data, eller kund, och i vissa fall – både och. Hur funkar det egentligen när rollerna blandas ihop? Vi kommer även att få ta del av den senaste forskningen kring samverkan mellan museer och näringsliv från Kulturarvsinkubatorns följeforskare.

Med Lisa Evertsson Norrevik, Storyspot, Fredrik Edström, Ivar Studios, Per Filipsson, Trackuback och Arbetets museum, Elin Uppström, Kulturarvsinkubatorns följeforskare, Uppsala universitet samt Kajsa Hartig, Västernorrlands museum, avdelningschef Museiupplevelser och samlingar.
Moderatorer: Joakim Bergbom, Riksantikvarieämbetets Kulturarvsinkubator – Samtal och Maria Logothetis, Riksantikvarieämbetets Kulturarvsinkubator – Chat.

15.00–15.15 | Avslutande summering med reflektioner från dagarna

med våra moderatorer Jeanette Gustafsdotter och Eric Fugeläng.

Evenemangsinformation

Plats: Zoom och YouTube
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Webbinarium