Trevåningshus byggda i vinklar. Grå och gula fasader med röda gavlar, och tegeltak.
Rosta, Örebro 1950. Foto: (PDM)

Gestaltad livsmiljö 2020

Vi förverkligar den nationella politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö!

Välkommen till en digital konferens om Gestaltad livsmiljö med inspirerande nationella och internationella talare. Delta i en dialog om arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Medverkar gör kulturminister Amanda Lind, internationellt verksamma arkitekten Mia Hägg, Norges riksantikvarie Hanna Geiran med flera.

Utgångspunkt för konferensen är Gestaltad livsmiljö – ett politikområde där bland andra Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd samverkar. Politikens syfte är att arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Se program nedan.

Anmälan är nu stängd.

Konferensen äger rum digitalt och vänder sig till tjänstepersoner på kommunal, regional och statlig nivå samt konsulter och privata byggaktörer.

Evenemangsinformation

Plats: Via länk
Start:
Slut:
Program 3 september
Start: 08:45 Slut: 15:30 Plats: Via länk

Digital inloggning öppnar!

Inledning

Moderator Ann-Louise Rönestål Ek hälsar välkommen och konferensens värdar, Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens Konstråd, introducerar gemensamt Gestaltad livsmiljö. Vad är det? Varför är det viktigt?

Helsinki Biennial and Public Art in Helsinki

Konkreta exempel på hur Helsingfors arbetar med arkitektur, form, design, konst och kulturarv som redskap i stadsutvecklingen. Vilken roll spelar dessa frågor i Helsingfors strategiska plan?

Medverkande: Katja Lindroos, VD Urban Practice, Maija Tanninen-Mattila, chef för Helsingfors konstmuseum HAM med flera.

Frågestund. Vi reflekterar över skillnader mellan Sverige och Finland.

Att göra framtiden rättvisa – vad innebär det? Adaptive reuse

Norges riksantikvarie Hanna Geiran talar om hur det byggda kulturarvet kan bidra till hållbar utveckling ur flera aspekter. I synnerhet genom återbruk och en förändrad syn på befintliga kulturmiljöer och byggnader.

Frågestund

Future Island
Grundarna till Ooze, Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg, och konstnären Marjetica Potrč berättar om hur de skapar en konstgjord ö i samarbete med beställaren Akademiska Hus. Genom att vara i konstant förändring ställer ön som konstverk frågor om klimatförändringarnas inverkan.

Frågestund

Att renovera det moderna kulturarvet
S:t Görans gymnasium har byggts om till bostäder. Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie, beskriver hur renoveringen och omvandlingen gick till.

Frågestund

LUNCH

Gestaltad livsmiljö sett utifrån

Mia Hägg är svensk arkitekt som arbetat på den schweiziska arkitektbyrån Herzog & de Meuron, där hon var projektledare och ansvarade för utformningen av Pekings Nationalstadion ”Fågelboet”. Mia Hägg inspirerar och har ett ständigt återkommande utifrånperspektiv. Kieran Long, överintendent ArkDes, samtalar med Mia Hägg

PAUS

En politik för Gestaltad livsmiljö

I en dialog med moderatorn beskriver kulturminister Amanda Lind politikområdet Gestaltad livsmiljö. Varför är det ett prioriterat område för henne? Moderator samtalar med kulturminister och ställer frågor från deltagarna

PAUS

Platser att vara stolt över

Tre komplexa designprocesser visar utveckling av kulturellt värdefulla platser genom samverkan mellan olika grupper och professioner. Hur har dessa processer påverkat arbetet för långsiktiga lösningar till renoveringsprojekt?

Moving plants
Konstnären Maider Lopez berättar om badhuset i Hammarkullen och hur ”ett andra hem” räddades från nedläggning med hjälp av konst och engagerade medborgare.

Nationalmuseum i nytt ljus
Tf chef på Statens fastighetsverk, Torun Hammar, berättar om ett omfattande samarbete i ett av Statens fastighetsverks största och mest komplexa projekt.

Den gode, den onde, den fule
Anders Berensson, arkitekt berättar om hur de engagerade hela Tibro i att ge liv åt en övergiven plats.

Frågestund

Vad tycker du?

Publikens inspel och medskick om dagen och om önskemål inför framtiden.

Summering – vad betyder Gestaltad livsmiljö för oss nu?

Moderator och riksarkitekt Helena Bjarnegård sammanfattar och reflekterar över dagen.