Två kvinnor i samtida kläder med huckle och förkläda går bakom en häst i en dimhöljd åkervy.
Harvning i kulturreservatet Äskhults by, Halland. Foto: ( CC BY)

Kulturarvskraft – Platsutveckling från norr till söder

Kulturarvet kan göra en plats mer attraktiv för boende, men även för besökare och investerare. Detta diskuterades vid ett webbinarium den 4 maj 2023 under årets Landsbygdsvecka.

Under webbinariet får du ta del av inspirerande exempel på hur kulturarvet kan användas för att vitalisera landsbygder i hela landet och bli en konkurrensfördel vid platsutveckling. Det blir reportage från Kiviks museum på Österlen, Sjulnäs garveri utanför Piteå och Kulturreservatet Äskhult i Halland när de levandegör landsbygdens kulturarv.

Du får även möta tjänstepersoner från Västra Götalands, Kalmars och Hallands län. Tillsammans med lokalbefolkningen arbetar de för att bevara, använda och utveckla kulturarvet och för att stärka Sveriges landsbygder.

Arrangörer för webbinariet är Riksantikvarieämbetet tillsammans med kulturarvsaktörer i Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Kalmar och Halland. Arrangemanget är en del av Landsbygdsveckan –  en ny nationell arena för landsbygdsfrågor.

Program

Program med reservation för ändringar.

9:15  Välkommen

Charlotte Hamilton och Tove Holm på Riksantikvarieämbetet hälsar välkomna.

9:20–10:15  Lokalt kulturarvsarbete som når många

Geohjältar på Kivik

Kiviks museum på Österlen bjuder sina besökare på kunskap och upplevelser. I projektet ”Miniambassadörer för geokulturarvet” får skolelever lära sig att förstå det förflutna men även nuet och att ha respekt för naturen när kulturlandskapet används som en resurs i skolundervisningen.

Garveriet i Sjulnäs – Bygdens nya mötesplats

Sjulnäs i Piteå kommun var tillsammans med närliggande byar historiskt ett nav för garveriverksamhet och lädersömnad. 2018 väckte byaföreningen idén om ett garverimuseum. Idag sjuder platsen av aktivitet och den nystartade föreningen Sjulnäs Garveri jobbar med renovering av museibyggnaden och en utställning. Ambitionen är att skapa en ny mötesplats för hela bygden.

Äskhult – Mötet med en annan tid

Kulturreservatet i Äskhult ger besökaren en möjlighet att uppleva en by från 1800-talet med rötter i 1600- och 1700-talen. Här finns möjlighet att lära sig mer om äldre tiders jordbruk och markvård. På Äskhult finns kunskap för framtiden. Genom att ta tillvara äldre kunskap och grödor, inte bara för det kulturhistoriska värdet, når vi längre med hållbarhetsfrågor i samtiden.

Uppföljande samtal – Möjligheter och utmaningar

I ett uppföljande samtal pratar vi om vad som behövs för att Kiviks museums, Kulturreservatet Äskhult och Garveriet i Sjulnäs ska kunna fortsätta att bidra till en levande landsbygd. Du som tittar har möjlighet att ställa frågor.

Panel: Tove Holm, Riksantikvarieämbetet, Stina Brolin Bergman, projektledare Sjulnäs Garveri, Dafvid Hermansson, museichef Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv och Linus Kron, vd Västkuststiftelsen.

10:15–10:30 Paus

10:30–11:05 Underutnyttjade byggnader och lokal samverkan – en cocktail för platsutveckling

Ideella initiativ och krafter kan väcka liv i värdefulla kulturmiljöer och på så sätt även stärka platser.  Inom forskningsprojektet BeCULTOUR har Forsvik i Karlsborgs kommun, Västra Götaland tagit fram en lokal utvecklingsplan där tomma hus ses som möjlighet för nya företag och bofasta. Projektet Prova Bo har utvecklats för att göra det enklare att hitta hem på landsbygden genom en digital plattform som marknadsför mindre orter samt stödjer skapandet av nya hyresrätter inom befintlig bebyggelse.

Medverkande: Ulrika Lindh, projektledare Västra Götalandsregionen, Jan Johansson, enhetschef Västra Götalandsregionen , Johan Almgren, näringslivsutvecklare Karlsborgs kommun, Amanda Alexandersson, projektkoordinator Karlsborgs kommun, och Lovisa Kumlien, Prova Bo.

11:05–11:30 Places in the making – Kalmar läns museum och framtidens gestaltade småsamhällen

Maja Heuer och Fredrik Wiebert berättar om platsutvecklingsprocesserna i projektet ”Unika historiska Kalmar län” samt hur det har lett till en omfattande förändringsprocess i länsmuseets praktik. Det är ett samarbetsprojekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden som syftar till att använda kulturarvet för näringslivsutveckling i regionen i samarbete med småföretag och föreningar. Med utgångspunkt i historien skapas former för att berätta nya och gamla historier som ger sammanhang och perspektiv. Ett syfte med projektet är att få fler besökare att nyttja kulturarvet och att skapa nya produkter för besöksnäringen.

Medverkande: Maja Heuer, projektledare Unika-projektet, Kalmar läns museum

11:30–12:00 Avslutande diskussion – Vilka vägar finns det framåt?

I ett avslutande samtal pratar vi med representanter från Västra Götaland, Kalmar och Halland kring vad som behövs för att kulturarvet ska bli en del av samhällets utveckling. Du som deltar har möjlighet att ställa frågor.

Medverkande: Charlotte Hamilton, Riksantikvarieämbetet samt deltagare från projekten i Västra Götalands och Kalmars län.

Logotyp med ett träd och texten

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt via Zoom
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Evenemang